Stikkord: trening

Trimtex Cycling Team vant Styrkeprøven 2023: – Den råeste følelsen en amatørsyklist kan få

Det er alltid knyttet stor spenning til lagkonkurransen i Den store styrkeprøven. De siste fire årene er det Trønderekspressen som har dominert konkurransen, men i år ville østlendingene det annerledes. I Vallhall Arena kunne de slippe jubelen løs etter en maktdemonstrasjon.

– Gratulerer med årets lagseier! Hvordan føles dette?

– Det er vel den råeste følelsen en amatørsyklist kan få! Spesielt når det er noe man har jobbet målrettet for i fire år, og var så nær i fjor. Det var en stor drøm som gikk i oppfyllelse. En skikkelig lagseier, forteller lagkaptein Hans Helmenbakken.

Bedre forberedt enn noen gang

Hans forteller at laget har kjørt to oppkjøringsritt for å sette rulla og få god flyt i den. I tillegg hadde de en generalprøve 14 dager før, der de kjørte to runder rundt Randsfjorden i 300 km med 40 km/t i snitt. Der fikk de også øvd seg på matstopp.

– I år var vi bedre forberedt enn noen gang. Vi traff 100% på planlegging og gjennomføring.

Planen var å ha med alle til Lillehammer.

– Det hadde vi også hatt om det ikke hadde vært for en tidlig velt der vi måtte stoppe med laget. Det gikk bra med rytter og han forsøkte å sykle videre, men sykkelen var ødelagt, sier han, og legger til:

– I tillegg fikk vi teknisk på to personer. Men at vi var 27 stk på Øyer var avgjørende for at de sterkeste som fullførte rittet hadde en «lett» reise dit, og dermed hadde mer å kjøre med fra Lillehammer og inn.

FORBEREDT: Hans hadde stor tro på seier før startskuddet gikk i Trondheim. Foto: Privat

– Den lagfølelsen vi hadde i år var unik. Så god stemming som det var på torsdag og fredag i Trondheim, på oppkjøringsritt og generalprøve, gjorde meg sikker på seier i det vi rullet ut natt til lørdag. Alle ville blø for hverandre.

Mye nytt

I fjor, da de fortsatt het Team Heinemann Oslo, ble laget stresset etter Kvam. En smule overtenning og høyt adrenalin gjorde at laget ble kjørt i stykker.

I år hadde de en helt annen kontroll.

– Med unntak av den lille velten etter fem mil, som vi tapte ca. to minutter på, så har jeg aldri tidligere kjørt i en bedre organisert rulle. Den ble styrt av de andre kapteinene med Remy Dirks i spissen, skryter han, og fortsetter:

– Det var et skoleeksempel på en rolig og fin rulle som gjorde at vi relativt enkelt og med lave pulsverdier kunne holde farten oppe.

KONTROLLERT: Trimtex Cycling Team på vei mot Oslo. Foto: Privat

I tillegg til nytt navn, har laget gjort flere endringer i år.

– Vi fikk inn to nye kapteiner i Remy Dirks og Ottar Farstad som gjorde en veldig god jobb både under forberedelser og ritt. Videre vil jeg trekke frem evig unge Øyvind Melvold som er den siste kapteinen, han gjorde en veldig god jobb med å rekruttere alt av gode syklister på Østlandet.

I år var de oppimot 40 ryttere i bruttotroppen, mens i fjor var de kun 22 stk en uke før start.

Stolt kaptein

Lagkapteinen har hatt en lang reise til denne seieren. Derfor smaker det ekstra godt.

– Hadde noen fortalt meg for 8-9 år siden når jeg kjøpte min første sykkel og var så utrent at jeg ikke klarte å fullføre min første 10-kilometer uten å stoppe, at jeg skulle være kaptein på laget som vinner Trondheim-Oslo, så hadde verken jeg eller noen andre trodd på det. Jeg veide vel 110 kg på den tiden, forteller han, og legger til:

– Veien var lang, men motivasjonen kom når jeg stadig ble bedre. Den dagen jeg ble med i Rye XP var standarden satt. 

STOLT: Kaptein Hans Helmenbakken fikk drømmen oppfylt denne helgen. Foto: Privat

– Hvordan er det å være lagkaptein for denne gjengen?

– Det er utrolig inspirerende. Seier for laget var det viktigste for meg, og egne ambisjoner ble mindre viktig.

Dessverre fikk han ikke bidratt helt til mål selv. Han skadet girsystemet ved matstoppet på Kvam, og mistet kjedet et par timer senere. Da kom han seg aldri opp igjen til laget.

– Jeg må innrømme at jeg felte en tåre mens jeg syklet alene til Lillehammer. Mest fordi det var så ergerlig å ikke kunne bidra videre så laget skulle vinne. 

Veien videre

Før rittet var Hans helt sikker på at dette var hans siste år som amatørsyklist.

– Men det gjør noe med deg når gutta som sitter helt nedkjørte på kunstgresset i Vallhall spør «Skal vi vinne Vättern Rundt neste år eller?». Laget er unikt og veldig samkjørte nå, så det å ikke bygge videre på dette er kanskje ikke et alternativ. Å forsvare tittelen henger jo også høyt.

Men akkurat nå skal Hans nyte sommeren. Sykle når han føler for det, og ikke når han må. Så vil tiden vise hva som skjer videre.

– Til slutt vil jeg også rette en stor takk for kampen til TPX. En verdig motstander med mye fine folk. Jeg har fått mange hyggelige meldinger og gratulasjoner fra de, og stemmingen mellom lagene var meget god både før og etter ritt. Å vinne dette fire år på rad er en bragd de fortjener all ros for. 

Styrkeprøven nutrition tips

By Equipe Enervit 

Customized nutrition strategies for each distance:

Get ready to embark on a thrilling adventure that pays homage to the rich heritage of endurance sports. Introducing Styrkeprøven, the world’s oldest and longest tour race, where athletes from around the globe gather to push their limits and forge unforgettable memories. 

Steeped in history, Styrkeprøven stands as a testament to the indomitable spirit of human determination. Since 1967, cyclists have come together to conquer the challenging course, navigating picturesque landscapes, and battling against their own physical and mental barriers in the 540 km from Trondheim to Oslo. 

NUTRITION TIPS BY EQUIPE ENERVIT 

In the world of endurance sports, optimal nutrition is the key that unlocks peak performance. As the excitement builds for the upcoming Styrkeprøven event, it is crucial for athletes to develop a solid sport nutrition strategy that will fuel their journey towards triumph.  

Join us as we uncover the secrets of effective fuelling strategies for Styrkeprøven. From pre-race preparations to on-course nutrition and post-race recovery, we will guide you through the key elements that will help you optimize your performance and reach new heights in your athletic journey. 

BEFORE  

REPLENISH ENERGY RESERVES AND HYDRATE. The 2-3 days leading up to the event play a pivotal role in replenishing your energy reserves and optimizing your performance. Here’s a step-by-step guide on how to make the most of this crucial period: 

 1. Slightly increase the carbohydrates intake: Ensure that each meal and snack include a rich source of carbohydrates, lean protein, and «good» fats. Consider options such as a meal consisting of rice, fish, or white meat, or a snack with whole grain bread paired with Parmesan cheese or lean sliced meat. This combination of nutrients will provide the necessary fuel for your training and help prepare your body for the upcoming event. 
 1. Hydration is Key: Consistently hydrate throughout the day to maintain optimal performance levels. Make sure to include Enervit Isotonic Drink in your hydration routine, as it replenishes electrolytes and supports proper hydration. 

DON’T OVERDO IT, ENERGY RESERVES HAVE A LIMITED CAPACITY. Energy reserves have a limited capacity. Bingeing in the days leading up to physical exertion, would not only be unbeneficial but could even prove counterproductive. To avoid starting the race feeling bloated and sluggish, it’s important to adopt a mindful approach. Here are some guidelines to follow: 

 1. Be Mindful of Portion Sizes: While it’s essential to consume adequate nutrients, avoid excessive calorie intake. Overeating can lead to discomfort and decreased alertness during the event. Maintain a balanced approach by focusing on quality rather than quantity. 
 1. Minimize fiber and Fructose Intake: To reduce the risk of gut stress, consider eliminating or reducing foods rich in fiber and fructose, such as vegetables and fruits, from your diet 2-3 days before the event. These foods can be harder to digest and may cause discomfort during physical activity. 
 1. Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, grafica

Descrizione generata automaticamenteLimit Lactose and High-Fat Foods: Foods high in lactose and fat, including dairy products, cream, and ice cream, can contribute to digestive issues.  

BREAKFAST BEFORE THE RACE. Only one last step is missing before the start, one of the most important, because a large part of the outcome of the race depends on it in all respects: breakfast before the race. One of the most common mistakes made on the morning of the race is not to eat breakfast. There are those who do not eat due to tension, those who find it difficult to digest and those who have both problems. 

The advice, if you are one of these athletes, is to have breakfast with a slice of toast or wholemeal rusks, jam and at least two glasses of water, to ensure a low glycaemic index carbohydrate intake, without weighing down the stomach. If, on the other hand, you are one of those who have already tried breakfast, for example in long courses, the suggestion, after your normal breakfast, is to use one or two Pre Sport jelly while you are on the grid. 

DURING 

DON’T’ UNDERESTIMATE THE FIRST KILOMETRES. As you gear up for the incredible challenge of Styrkeprøven, it’s crucial to recognize the significance of early energy consumption. With 375 kilometres remaining after conquering the main climb, it’s vital to adopt a proactive approach to prevent energy depletion and ensure a strong finish. 

By starting to consume energy products during the early kilometres, you establish a solid foundation for sustained performance. Take one energy gel or one isotonic gel every 40’ starting from the first kilometres to replenish your energy stores while on the move. This will help you maintaining a steady energy supply throughout the race. 

FRACTIONATE. A strategic approach to energy intake can make a world of difference. Fractionating your energy consumption by taking one energy product around every hour is a key strategy that offers multiple benefits for your performance: 

 • Allow your body to preserve its endogenous energy reserves for the crucial final part of the journey. This ensures that you have a sufficient energy store to tap into when you need it the most. 
 • Relying predominantly on exogenous energy sources such as energy bars, gels, liquid blends, reduces the strain on your body to generate energy from its internal stores, allowing you to maintain a consistent pace and performance level throughout the ride. 
 • Promotes efficient stomach emptying, minimizing the risk of discomfort and gastrointestinal issues. By providing your body with a steady supply of fuel at regular intervals, you can enhance absorption and digestion, optimizing nutrient delivery to your muscles. 

GEL, LIQUID OR SOLID ENERGY? When it comes to fuelling during cycling, it’s important to consider the demands of the terrain and your effort level. During intense climbs or high-effort segments, opting for energy gels or liquid energy drinks can be advantageous. These easily digestible options provide a quick and efficient source of fuel, allowing for rapid absorption and immediate energy release without putting excessive stress on the stomach. On the other hand, during segments that require less intense efforts, choosing solid energy solutions, such as energy bars can be a favourable choice. Bars offer a more substantial and satisfying snack, providing a sustained release of energy while also reducing the risk of stomach discomfort. 

MORE ENERGY, LESS SPACE. Get ready to revolutionize your energy intake with the new Enervit C2:1PRO line. These cutting-edge products offer a remarkable energy solution in a compact package. The key lies in their high energy density and low volume design. With Enervit C2:1PRO, you can bring with you more energy in less space. 

Immagine che contiene testo, bibita analcolica, schermata

Descrizione generata automaticamenteThanks to the formula based on glucose/fructose in a 2:1 ratio, Enervit C2:1PRO products allow the most demanding athletes to overcome the limit of 60g carbs/hr and go even beyond 90g carbs/hr (+50% absorbed carbs), optimizing performance and minimizing the risk of gastrointestinal distress. 

UNLOCK YOUR POTENTIAL WITH FUNCTIONAL ENERGY SOLUTIONS. When facing the challenges of a long race, it’s crucial to fuel your body with the right nutrients. For optimal performance, it is recommended to prioritize high-carbohydrate and low-fat options such as the Carbo Gel C2:1PRO and Carbo Jelly C2:1PRO from Enervit. These functional energy sources provide a concentrated dose of carbs to replenish your energy stores efficiently. 

In the most demanding sections of the route, Enervit offers a wide range of energy gels to cater to diverse needs and enable a personalized nutrition strategy. From Isotonic gels to Liquid gels and the high-performance Carbo Gel C2:1PRO, there’s a gel for every requirement.  

Among the Enervit gel offerings, the Carbo Gel C2:1PRO stands out with its maximum energy density. Packed with a blend of maltodextrin and fructose, it delivers 40gr of carbohydrates for an energy boost to fuel your performance and help you maintain peak energy levels during the race. 

By incorporating these functional energy solutions into your race strategy, you can optimize your energy intake, enhance endurance, and unleash your full potential. Remember to experiment with different products during training to determine the ones that work best for you. 

STAY HYDRATED FOR PEAK PERFORMANCE. When embarking on a long ride, hydration becomes paramount. While nutrition is crucial, ensuring proper hydration takes precedence.  

To keep dehydration at bay, equip yourself with two flasks: one filled with water for continuous sipping alongside your nutrition products, and another containing Enervit Instant Drink. This mineral-based blend provides essential electrolytes to replenish your body. For an extra energy boost, alternate with Enervit Isocarb C2:1PRO, a carbohydrate-based solution designed to fuel your endurance.  

Aim to take a sip every 10 to 15 minutes, adapting to your individual sweat rate. Don’t wait until thirst strikes, as it’s a delayed signal that indicates you’ve already lost 1-2% of your body weight in water. Remember to refill your water bottles along the way, ensuring you maintain optimal hydration throughout your ride.  

AFTER 

RECOVERY. Congratulations on reaching the finish line! This is a significant milestone worth celebrating. However, before immersing yourself in well-deserved rest and celebration, it’s important to dedicate a few more focused minutes to kickstart your recovery journey. This critical period immediately after the race is the most effective time to begin your body’s restoration process from the exertions you’ve endured. 

Immagine che contiene testo, schermata, Carattere, rosso

Descrizione generata automaticamenteTo kickstart your recovery, within 30 minutes of crossing the finish line, prioritize the intake of Enervit WP Recovery Drink. This specially designed drink is formulated to efficiently restore your depleted energy levels and replenish hydration, while also aiding in the repair of stressed muscles. It sets the foundation for your recovery and prepares you for your next challenge, ensuring you can push forward with renewed strength and determination. 

Masterclass: Tips og råd til gjennomføringen av Styrkeprøven

Styrkeprøven fra Trondheim til Oslo er et langt ritt og en skikkelig utfordring. Det er ikke uten grunn at det opprinnelig het Den Store Styrkeprøven. Derfor er det viktig å være både mentalt og fysisk godt forberedt på Den Store Styrkeprøven. Vi har samlet noen gode tips og råd for gjennomføringen:

 • Sørg for at sykkelen din er helt i orden ved start. Ta gjerne en service på sykkelen hos en fagbutikk. Det som kan være greit å skifte før start er spesielt bremseskiver eller bremseklosser hvis du ikke har skivebremser. I tillegg vil vi anbefale at du bytter til nye dekk (og eventuelt slanger) på sykkelen. Sjekk at flaskestativ, pedaler og sete er skrudd fast. Det kan være lurt å ta en kort trilletur i Trondheim for å være helt sikker på at alt er som det skal. 
 • Spis en god middag på ettermiddagen. Vi liker å spise pizza, pasta eller noe liknende. Det er kanskje ikke veldig lurt å spise en diger biff som du vil bruke mange timer på å fordøye. Drikk jevnt hele dagen. Selv foretrekker vi å drikke en del Farris og melk. Til kveldsmat kan du fylle på litt grovt brød, en kake og litt popcorn. Popcorn er fint siden det tilfører deg litt ekstra salt og lite fett.
 • Legg deg tidlig på kvelden. Slapp av i senga med musikk, lydbok eller bare ro hvis du foretrekker det. Ha en flaske med vann stående på nattbordet slik at du kan drikke litt når du er tørst. Pass på at du ikke drikker så mye at du hver time må på toalettet for å tisse. 
 • Søvn er alltid mangelvare for (nesten) alle som skal starte i Styrkeprøven. Det er ikke så farlig. Det viktigste er at du ligger og slapper av i senga uten å bruke opp energien din. Alle ligger i senga natten før rittet og svetter. Så dette er normalt. Kroppen merker spenningen. Det merkelige er at med en gang starten går forsvinner denne spenningen og du er plutselig fokusert bare på syklingen. Derfor er det viktig at du den siste uken før rittdagen legger deg normalt hjemme og prøver å få mest mulig søvn. 
 • Pass på at du rekker å spise en lett frokost minst en time før din start. Vi foretrekker å spise noen brødskiver med sjokoladepålegg, honning eller syltetøy. Du må ikke forvente at matlysten er spesiell stor nå rett før rittstart. Drikk gjerne litt vann og melk. Vårt tips er at du unngår kaffe nå. Kaffe vil bare medføre at du må tisse mye før start og ganske raskt etter start. 
 • De to sykkelflaskene mine fra start er gjort klare dagen før hvor en flaske er blanding av eplejuice og vann, mens den andre er tynn rød saft. Her er det mange muligheter. Bruk de drikkene du er vant til, men husk at på matstasjonene til arrangøren vil du få gul og rød saft og sportsdrikker, samt vann. 
 • Fra start fyller vi lommene på sykkeltrøya med to bananer, to brødskiver med for eksempel sjokoladepålegg og/eller honning og en pakke med ferdigsmurte Vestlandslefser. Dette er nok mat for oss til vi kommer til Oppdal og vår første stopp. Det er alltid viktig i så lange ritt at kroppen blir tilført mat og drikke jevnt og trutt. Drikk litt hvert 20 minutt og spis hver halvtime. Vestlandslefser er skikkelig snaddermat på lange sykkelturer og veldig enkelt å putte i seg. Derfor kommer vi til å sende flere pakker med ferdigsmurte Vestlandslefser i posefrakten til Oppdal, Kvam og Hamar. Veldig bra at det fra 2022 ble mulig å sende slike poser med klær (og Vestlandslefser) til disse tre stedene. Vi skal i neste Masterclass si noe mer om hva vi legger oppi disse posene.
 • Ha en plan om hvilke matstasjoner du trenger å stoppe på! Det er ikke sikkert at du trenger å stoppe på alle, men kanskje du på en eller to kun trenger å etterfylle drikke? Det aller viktigste er at du alltid tenker igjennom hva du trenger å gjøre på matstasjonen før du svinger av veien og stanser sykkelen. Det bidrar til at du kan ha kortest mulig stopp på matstasjonen. Hvert eneste minutt på matstasjonen betyr noe for sammenlagt tiden, men også for hvor sliten du blir. Lange pauser innebærer kun at det blir tyngre og verre å komme i gang igjen. Tenk hele tiden på at så lenge du sitter på sykkelen og triller fremover, så er du stadig nærmere målet! 
 • Som vi skrev i forrige Masterclass er det viktig å bryte ned den lange distansen fra Trondheim til Oslo i ulike delmål. Henning og jeg har delt distansen opp de siste årene etter hvor vi stopper for å etterfylle med mat og drikke. Dermed er våre delmål som følger: Oppdal, Dombås, Kvam, Hamar og Minnesund.

På turen til Oppdal er fokuset vårt på å komme i gang; sette en grei fart som ikke er for høy, holde passe avstand til ukjente ryttere og felt som kan passere oss, få spist og drukket greit og få inn rytmen med næringsinntaket. Fra Støren til Oppdal møter vi de første skikkelige motbakkene. Disse motbakkene sykler vi i pratetempo. Pass på at tempoet holdes nede her og at vi ikke brenner av for mye krutt. Det er fortsatt veldig langt igjen, så det gjør ingen ting om vi holder hastigheten lav i disse motbakkene.

Fra Oppdal til Dombås skal vi kun nyte turen og utsikten. Dette er kanskje turens fineste strekning? Vi sykler alltid veldig rolig i motbakkene i Drivdalen. Ta det rolig og prat med de rundt deg. Hvis noen er litt ekstra stille, så pass på at du gir de litt oppmerksomhet! Det motiverer både han/hun og deg. Husk at du må se til høyre når du nærmer deg veiens høyeste punkt på Dovrefjell. Da kan du få utsikt til Snøhetta – dronninga på Dovrefjell. Over fjellet blåser det nesten alltid mot- og/eller sidevind. Ligg tett på hjulet til de du sykler sammen med. Så passerer vi Fokstua og så er det kun nedoverbakke til Dombås.

Første del av Gudbrandsdalen går ned til Kvam og plutselig er vi halvveis til Oslo. Dette er en strekning hvor det går mye nedover og vi kan holde høy hastighet over lange distanser. Derfor er det viktig å passe på å drikke og spise også på denne strekningen. Nå begynner vi å merke at vi har syklet lenge, så vi kan bli litt sløve. Igjen må vi fokusere på å hjelpe hverandre: prate, gi hverandre en klapp på skulderen og tommel opp når vi ser på hverandre. Ofte merker både Henning og jeg at hvis vi snakker litt med hverandre om hverdagslige ting, så går plutselig den neste timen uvirkelig fort. Alle vil få «up’s and down’s» underveis på Den Store Styrkeprøven. Når nedturene kommer, så gjelder det å utfordre seg selv. Fortell deg selv hvor heldig du er som får lov til å oppleve denne sykkelturen og at du faktisk er akkurat her nå. Det er lov til å være stolt over seg selv som sitter i Gudbrandsdalen og sykler hele veien til Oslo!

Etter Kvam kommer de kjente tettstedene raskt etter hverandre: Vinstra, Harpefoss, Hundorp, Ringebu, Fåvang og Tretten. Det er mange fine steder og ofte kan det også være litt publikum langs ruta. Løft hodet ditt og få med deg hva som skjer! Se også på gårdene som ligger høyt opp i dalsidene. Utsikten er formidabel og vakker. Pass på rett før du skal suse ned til Frya, at du ser Sør-Fron kirke i Hundorp, en vakker åttekantet steinkirke. 

Etter Tretten skal vi ikke lengre sykle på E6 før vi nærmer oss mål i Oslo. Før vi kommer til Lillehammer passerer vi Hafjell og Fåberg. Så møter vi litt seig motbakke igjen når vi jobber oss fra Lillehammer til Brøttum, men nå er vi så godt i gang at det klarer vi enkelt. Det er mulig at det blir en rask etterfylling av drikke på Brøttum siden det fortsatt er et godt stykke til Hamar. 

Fra Brøttum til Hamar er det litt småkupert her og der, men aldri slik at bakkene blir veldig lange og tunge. Det gjelder også på denne strekningen at vi snakker sammen, støtter hverandre og sørger for at kompisen din spiser og drikker nok. Nå begynner det å bli lenge siden vi starter i Trondheim, men vi kan ikke slurve med næringsinntaket nå. Etter Hamar jobber vi oss raskt over Stange-land. Så er vi plutselig helt nede ved Mjøsas kant igjen litt før Espa. Nå sykler vi raskt og greit til Minnesund uten de store utfordringene. 

Fra Minnesund begynner vi å skjønne at også denne turen fra Trondheim nærmer seg målgang i Oslo. Men nok engang må vi presisere at det ikke er mulig å slurve med verken mat eller drikke også på den siste delstrekningen. Du må sørge for å gi kroppen litt energi også på de siste milene. 

 1. Hvis tidsskjemaet ditt ryker på grunn av vær, vind eller noen annet uforutsett, så lev med det. Det er ingen ting som betyr mindre om du sykler på 18, 20, 25 eller 30 timer. Vi er desto mer imponert over de som sykler på 32 timer enn de som sykler med et lag på 14 timer. Tenk bare på hvor slitsomt det er å holde på sammenhengene i over 30 timer. Det som betyr noe, er at du sykler til mål og gjennomfører for deg selv. Styrkeprøven er et turritt for glade amatører som oss. Vårt mål er alltid å gjennomføre. Følg trafikkreglene hele veien slik vi skal i turritt. Husk at det er noen som venter på deg der hjemme!

Så hvordan går det med treningen?

Henning: 

Som for de fleste er det ikke lett for meg å sette av tid nok til den treningen en skulle ønsket. En bærebjelke i min grunntrening har vært og er fortsatt å benytte sykkel til og fra jobb daglig. Det blir oppunder 7 mil for meg og i tillegg forsøker jeg å få en eller to turer i helgene på omtrent 12 mil. Disse helgeturene er gjerne turer jeg ellers ville ha brukt bil, buss eller tog for å komme fram uansett. 

I mai legger jeg gjerne inn et par lengre turer på over 30 mil. Disse turene går gjerne over fjellet slik at jeg får gode stigninger fra Østlandet til Vestlandet eller Trøndelag. I jobbsammenheng har jeg noen år fått til turer der jeg kan overnatte og få to til tre dager turer etter hverandre for eksempel nordover langs kysten. Det er turer som ellers ville blitt gjennomført med fly eller bil. Disse lange turene kan gjerne starte tidlig om morgenen eller gå inn i natten slik at hodet blir vant til å bruke døgnet uten at trøtthet tar overhånd.

Som mange nok har erfart skjer det viktige tilpasninger i kroppen etter lange sykkelturer; det gjelder hjertefunksjon, nyrefunksjon og stoffskifte med oppbygging av energi i muskler og andre lagringsplasser for glykogen som i lever. Under slike turer «lærer» kroppen seg å restituere mens turene er i gang. Under turen fra Trondheim til Oslo vil en da få en solid plattform som en kan bruke til å holde en grunnfart uten å bli noe særlig sliten eller utkjørt. 

Ideelt burde min trening ha flere harde intervalløkter når Styrkeprøven nærmer seg for å få opp evnen til å holde en høyere fart for at tiden skal bli «brukbar». Imidlertid har jeg blitt mer restriktiv med intervalløktene ettersom årene har gått siden jeg oppfatter at intervalløkter belaster hjertet på en måte som øker risikoen for hjerteflimmer og igjen en rekke medisinske problemer som kommer av det senere. Hvis tiden skal bli god i Den Store Styrkeprøven trenger jeg et par intervalløkter i uken den siste måneden før rittet. Det er en del år siden jeg har prioritert dette. Uansett trener jeg ingenting unntatt lette turer til og fra jobben siste uken før DSSP.

Thomas:

Jeg har fått syklet mye til og fra jobb, men også fått gjennomført noen gode langturer på sykkelen. Som vi skrev i første utgave av Masterclass bør minst 2-3 turer være opp mot 200 km. Jeg har fått en tur på rundt 180 km og en tur på 250 km. I tillegg har jeg noen turer på over 100 km inne på rulle. Så akkurat nå er min følelse at jeg ligger akkurat likt med min plan i forkant av årets tur fra Trondheim til Oslo. Forhåpentligvis blir det de to neste ukene lagt inn 2-3 turer på 120-150 km og en tur til på godt over 200 km. Så fortsetter jeg med å sykle til og fra jobb tre dager i uken og legger inn noen korte kveldsøkter på rulla i kjelleren.

I neste Masterclass vil vi si noe mer om bekledning på sykkelturen og hva vi pakker i de tre posene vi sender til Oppdal, Kvam og Hamar.

Lykke til videre med dine forberedelser! Tråkk forsiktig og ha det gøy! 

Slik forbereder du deg best til Styrkeprøven
TRENING: En god sykkelopplevelse krever forberedelser. Foto: Sportograf.

Vi i Styrkeprøven ønsker å legge til rette for fantastiske sykkelopplevelser 17-18.juni. Men det er ikke til å legge skjul på at opplevelsen vil bli hakket bedre om man stiller forberedt til start. Her får du våre beste tips.

Planlegg og logg treningen

Ved å trene strukturert over tid legger du et godt grunnlag for deltakelse. Legg en plan for de neste ukene, og før treningsdagbok for å ha oversikt over hvor mye du har syklet og hva slags økter du har trent. Mange syklister bruker Strava til dette, som kan være en god motivasjon for å komme seg ut på sykkelen.

Mange trener på rulle om vinteren, men sørg også for å få mengdetrening ute på asfalten når snøen smelter. Her får du i større grad testet sittestillinger og inntak av mat og drikke på sykkelen, noe som kommer til å bli viktig på selve dagen.

Ta restitusjon på alvor

Restitusjon er vel så viktig som selve treningen. Når du restituerer gir du kroppen mulighet til å hente seg inn, noe som er viktig for å kunne tåle større treningsbelastning og forhindre overtrening, belastningsskader og sykdom.

God restitusjon handler om å spise nok, drikke nok, hvile nok og sove nok. I perioder med mye trening er dette særlig viktig. Fyll på med karbohydrater etter treningsøktene, og sørg for å erstatte væsketapet. Sov nok om nettene, og kjør eventuelt en rolig økt med lav puls og intensitet på dager kroppen er veldig kjørt. Det kan avspenne ømme muskler og bidra til raskere restitusjon.

Ha utstyret i orden

Milevis på sykkel stiller store krav til både rytter, klær og utstyr. Sykkelen bør du gå gjennom i god tid før rittet. Sørg for at alt er skrudd fast og riktig justert. Bytt dekk og slanger og gjør sykkelen helt fri for knirk og defekter.

Ha løsningene klare hvis været plutselig endrer seg. Du må være forberedt på alt fra regn og kuling til 25 varmegrader og strålende sol. Forbered deg på det verste, og håp på det beste!

Oppkjøringsritt

I tillegg kan det være lurt å kjenne hvordan kroppen responderer på ritt. Vi vil varmt anbefale disse fire oppkjøringsrittene:

Enebakk Rundt – 1.mai 2023

Turritt som starter på parkeringsplassen ved Skullerudstua og har en distanse på 83 km. Ca. 1000 deltakere.

(Les mer her: http://www.ikhero.no)

Follorittet – 10.mai 2023

Follorittet er et turritt, men har også masterritt for deg som sykler i Mastercupen eller ønsker stor fart. Distansen for begge er på 70 km. Her er det ca. 3-400 deltakere.

(Les mer her: https://www.follorittet.no)

Nordmarka Rundt – 21.mai 2023

Nordmarka Rundt er et turritt på 148 km med start og mål i Oslo, med løypetrasé rundt hele Nordmarka. Ca. 6-700 deltakere er med.

(Les mer her: https://www.nordmarkarundt.no)

Tyrifjorden Rundt – 4.juni 2023

Tyrifjorden Rundt er et trim- og turritt på henholdsvis 64 km og 145 km med start og mål i Sandvika sentrum. Traseen går på øst og vest-siden av Tyrifjorden, og har ca. 600 deltakere.

(Les mer her: https://www.tyrifjordenrundt.no)

Lykke til med forberedelsene! Vi sees om litt.