Eidsvoll – Oslo

17. juni 2023

Eidsvoll – Oslo

Fra Eidsvoll til Oslo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quisque sagittis purus sit amet volutpat consequat mauris.

Infografikk

62 km

455 m

Løypekart

Oppdatert track kommer

Oppdatert manual kommer

Priser påmelding

01/10/22 – 31/12/22: 499,-
01/01/23 – 01/05/23: 600,-
01/05/23 – 17/06/23: 800,-

Ung i Styrkeprøven:

01/12/22 – 17/06/23: 280,-

Om Rittet

Fra Eidsvoll til Oslo. En utrolig flott tur fra Norges demokratiske arnested til hovedstaden. Her er distansen som passer alle. Kom igjen – meld deg på. Eidsvoll har vært på programmet siden 2002 og sykles i 2023 for 20 gang.

En veldig fin tur å ta med venner og bekjente. Vi har også egen ungdomsklasse – Ung i Styrkeprøven

Informasjon

 • Start på Eidsvoll

  Informasjon kommer senere


 • Valg av startpulje

  I Styrkeprøven benyttes selvseeding av deltagerne. Dette betyr at du selv velger det tidsbudsjettet som passer deg og dine ønsker best. Unntatt slik seeding er deltager som sykler på lag i lagkonkurranser. Vi understreker at det er svært fordelaktig å velge en gruppe som har ditt tempo og ikke kjører for hardt. Turen blir ikke like fin med for trangt budsjett.


  Man kan fra Eidsvoll velge blant startgruppene tur- eller trimritt.


 • Startnummer

  Startnummeret ditt mottar du når du sjekker inn i sekretariatet. Startnummeret med chip skal festes til setepinnen. Det vil det bli anledning til å hente startnummeret i Oslo i uken før rittet. Tid og sted publiseres senere.


 • Sekretariat

  Informasjon kommer senere


 • Transport

  Informasjon kommer senere


 • Bagasje

  Ved utlevering av startnummer følger det med merkelapper til bagasjen. Bagasjen merkes og leveres til transportør som står merket og klar ved starten. Transport av bagasje er inkludert i prisen.


 • Ung i Styrkeprøven

  Vi har egen startpulje i trimklassen for deltagere under 17 år som sykler med ledsager. Krav til ledsager er at du minimum fyller 17 år i rittåret. En ledsager kan sykle med flere ungdommer. Tilbudet heter Ung i Styrkeprøven og har en fast startavgift hele året på Nok 290.


 • Mat/servicestasjoner – ambulanse/sanitet/teknisk service

  Vi har en matstasjon fra Eidsvoll til Oslo og den er på Kløfta. På matstasjonene treffer du frivillige representanter for ulike lag og foreninger. Alle du møter jobber dugnad og legger ned masse arbeid for at akkurat du skal få en fin opplevelse. Mange av våre flotte medarbeidere har vært med i mange år og har betydelig erfaring om du har spørsmål eller trenger assistanse i en eller annen form.

  På stasjonene våre kan du og få teknisk service om du trenger det. Dyktige sykkelfaglige mennesker med rett utstyr hjelper deg om uhellet er ute. I tillegg har vi 12 Peugeot biler som yter nøytral service på veien. Det vil bli opplyst om et vaktnummer dere kan ringe dersom uhellet er ute. Våre folk kommer da til unnsetning.


 • Hvem kan delta, hva kreves?

  For å delta i turritt som Trondheim–Oslo, Lillehammer–Oslo, Hamar–Oslo og Eidsvoll–Oslo må du fylle 17 år i løpet av kalenderåret.

  For å sykle i trimrittet Eidsvoll – Oslo er det ingen aldersbegrensning, men deltagere under 15 år må sykle sammen med en voksen ledsager.


 • Påmelding/endringer/salg av startnr

  Når du melder deg på mottar du et brukernavn, et passord og en dedikert link som kan benyttes til å utføre endringer på din bestilling. Dette kan utføres til og med 16. juni 2023 klokken 11:59. Endringer etter dette tidspunkt skjer ved henvendelse til sekretariatet på startstedet.

  For salg av startnummer følg denne linken: HER


 • Servicebiler og følgebiler

  Det er ikke tillatt med følgebiler i Styrkeprøven. Med følgebil mener vi i denne sammenheng alle biler som yter assistanse til rytterne. Biler som frakter mat, drikke, frontbiler, biler som frakter klær, biler som frakter utstyr, hjulbiler, biler som tar imot klær eller briller etc. Ryttere som er tilknyttet slike kjøretøy risikerer diskvalifikasjon.

  Kun arrangøren har tillatelse til å yte assistanse til deltagerne.


 • Tidtaking

  Styrkeprøven benytter tidtaking med engangschip. Chipen skal monteres på setepinnen og skal ikke leveres inn ved målgang.

  For korrekt tidtaking/resultat må chipen følge sykkelen fra start til mål. Start-tid registreres i Trondheim. Passeringstider registreres på Dombås, Kvam, Lillehammer, Hamar, Eidsvoll Verk og Olavsgaard.

  Slutt-tid registreres i Oslo. Ryttere som har en smart telefon og laster ned UltimateLive Appen kan følges live fra start til mål. Appen parrer seg og med utvalgte pulsbelter slik at din familie og venner kan følge med hvor du er.


 • Premiering, medaljer og diplomer

  Alle som fullfører en av Styrkeprøvens distanser mottar medalje og diplom. Disse deles ut etter målgang.

  Diplomet skrives ut fra resultatsidene til Ultimate Sports Service som blir offentliggjort på våre hjemmesider umiddelbart etter rittet.

  I tillegg deles det ut blomster og oppmerksomhet ihht Styrkeprøven til en hver tid gjeldende reglement.


 • Sikkerhet

  Sikkerhet i et turritt er viktig, både for deltakere, arrangør, tilskuere og andre trafikanter. Ansvaret for at sikkerheten i rittet blir ivaretatt ligger både hos arrangør og hos deltakerne. Styrkeprøven følger en løype som er åpen for normal trafikk hvor vanlig trafikkregler gjelder.


  Sikring av løypetrase

  Løypa vil bli skiltet i henhold til retningslinjer fra Vegvesenet og politiet.

  Skilt med svarte piler på gul bunn vil markere endringer av vei- eller retning i forkant av hvert kryss eller rundkjøring. I områder hvor man må utvise spesiell varsomhet vil det stå egne skilt. I den grad vi har tilatelse til dette vil stasjonære vakter stå ved alle farlige punkter, kryss og rundkjøringer i traséen.

  Merk! Som deltager i turritt har man ikke fri veg og offentlige myndigheter ønsker derfor heller ikke at vi bruker stasjonære vakter som kan gi deltagerne inntrykk av at de har fri veg. Vanlige trafikk-regler gjelder for alle deltakere i rittet.


 • Miljø

  Styrkeprøven har en nullvisjon for forsøpling langs traseen. Ryttere som skal kvitte seg med søppel/tomme flasker og lignende skal derfor gjøre dette i forbindelse med matstasjonene.

  Deltakere skal ikke kaste flaske, slanger, dekk, papir eller annet søppel langs løypa. Generellt så skal det som rytteren har tatt med seg på «baklomma» ved start også bringes tilbake til start eller kastes på merket sted ved matstasjoner eller i mål.

  NB! Ryttere som blir observert idet det kastes søppel vil få tillegg i tid eller blir diskvalifisert.

  NB! Lag som deltar i lagkonkurransen med ryttere som blir observert idet det kastes søppel vil få tillegg i tid eller bli diskvalifisert.

  Vi oppfordrer derfor alle til å ta ansvar for at Styrkeprøven gjennomføres uten at omgivelsene blir forsøplet.


 • Bærekraft

  Styrkeprøven ser betydningen av bærekraftige tiltak og jobber aktivt for å minimere arrangementets miljøavtrykk og fremme bærekraftige praksiser. Noen av måtene vi jobber med bærekraft i sykkelrittet er:

  1. Transport: For å redusere utslippene knyttet til transport oppfordrer Styrkeprøven deltakerne til å reise kollektivt eller bruke alternative transportmidler for å komme seg til startpunktet. Vi setter også opp transport av sykler fra Oslo til Trondheim og Lillehammer slik at det er lettere for deg som deltager å reise kollektivt.

  2. Forbudet mot følgebiler bidrar også til at de er færre biler på veiene under rittet. Posefrakt til Oppdal, Kvam og Hamar er også et ledd i denne reduksjonen av antallet biler på veien under arrangementet.

  3. Vi har implementert effektive avfallshåndteringsprosesser langs rittet. Vi oppfordrer deltakerne til å respektere naturen og kaste avfallet sitt i dedikerte søppelbeholdere på matstasjonene eller i mål. Vi legger også vekt på gjenvinning og resirkulering av avfall der det er mulig.

  4. Samarbeid med lokale samfunn: Styrkeprøven legger vekt på samarbeid med lokale samfunn og innbyggere. Vi gjør innkjøp til matstasjonene så lokalt og vi jobber tett med lokale myndigheter, frivillige organisasjoner og bedrifter for å sikre at rittet har en positiv innvirkning på lokalsamfunnene det passerer gjennom.

  5. Energibruk: Styrkeprøven jobber for å minimere energiforbruket under arrangementet. Vi benytter energieffektive løsninger som LED-belysning. Arrangørene oppmuntrer også til bruk av fornybar energi. Og gjennom vårt samarbeide med Peugeot benytter vi også el-biler i den utstrekning det er mulig.

  6. Bevisstgjøring og utdanning: Styrkeprøven jobber aktivt med å øke bevisstheten rundt bærekraft blant deltakere, støtteapparat og publikum. Vi tilbyr informasjon om bærekraftige valg og oppfordrer til ansvarlig adferd. Dette kan inkludere kommunikasjon om resirkulering, reduksjon av engangsartikler og riktig bruk av naturressurser.

  Styrkeprøven har erkjent betydningen av å drive rittet på en måte som tar hensyn til miljøet og lokalsamfunnene det berører. Ved å implementere bærekraftige praksiser og oppmuntre til bevissthet og deltakelse fra alle involverte parter, jobber vi for å minimere påvirkningen på miljøet og legge til rette for et bærekraftig sykkelritt.


 • Lisens

  For å delta i Styrkeprøven må du ha en helårslisens gjennom klubb tilknyttet Norges Cykleforbund eller en engangslisens som gjelder for Styrkeprøven.


  Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer sykkelritt med arrangør tilknyttet Norges Cyckleforbund (NCF). Den inneholder bl.a. en liten ulykkesforsikring. For helårslisensen gjelder forsikringen for ulykker under all utøvelse av sykkelsport samt ulykker på reise til og fra sykkelritt. Lisensen administreres av Norges Cykleforbund.


  Man kan enten kjøpe engangslisens eller aktiv lisens.


  Engangslisensen kjøpes idet man melder seg på Styrkeprøven.


  Helårslisenser kan bestilles av medlemmer i en NCF godkjent klubb/lag som har betalt den årlige medlemskontingent til klubben/laget. Lisensen gjelder for alle typer ritt og er gyldig fra datoen lisensen blir godkjent hos NCF og ut desember samme år. Forsikringen gjelder ut februar året etter.


  For mer informasjon om lisenser, se www.sykling.no.


 • Avlysning

  Ved avlysning av Styrkeprøven før arrangementsdagen kan arrangøren beholde inntil 50% av påmeldingsavgiften til dekning av utgifter i forbindelse med organisering av rittet.


  Dersom rittet må flyttes til en senere dato, eller avlyses for deretter arrangert på ett senere tidspunkt, har de som var påmeldt rittet på opprinnelig dato og som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av påmeldingsavgiften.


  Ved avlysning av Styrkeprøven på på rittdagen eller dagen før rittdagen på grunn av uforutsette værforhold eller annen «force majeure» beholder arrangør påmeldingsavgiften.


  Refusjon av påmeldingsavgift


  All påmelding er bindende etter innbetalt påmeldingsavgift.


  Dersom den påmeldte, på grunn av sykdom eller andre årsaker, ikke kan delta på rittet vil ikke hele eller deler av påmeldingsavgiften bli refundert.


 • Reglement

  Link til rittreglementet kommer senere