Ny trasé for Styrkeprøven 2024

Styrkeprøven er nå i en god arbeidsprosess med vegmyndighetene for å diskutere endringer i arrangementet og i løpet av november vil den formelle søknaden fra Styrkeprøven være sendt til vegmyndighetene for behandling.

De siste årene har det vært en del utfordringer med å få godkjent arrangementet Styrkeprøven av vegmyndighetene. Det innebærer at vi som arrangør nå er en i en god arbeidsprosess med vegmyndighetene for å diskutere endringer i arrangementet. Disse endringene må antagelig til for at vi skal kunne få de nødvendige tillatelser til å arrangere. I løpet av november vil den formelle søknaden fra Styrkeprøven være sendt til vegmyndighetene for behandling.

Vi er sikre på at Styrkeprøven blir gjennomført lørdag 15. juni 2024 med første start fra Trondheim kl. 04:00. Det blir også start fra Lillehammer og Eidsvoll samme dag, men ikke flere startsteder.

Påmelding til rittene åpner 1. november 2023. Legg merke til at Styrkeprøven nå gir garanti for at startkontingenten vil bli refundert dersom arrangementet ikke får de nødvendige tillatelsene fra vegmyndighetene og må avlyses før arrangementsdagen.

De som kommer til å merke størst forandring på traséen er deltakerne våre fra Trondheim. Fra Trondheim følges samme trasé som i 2023 frem til Hjerkinn på Dovrefjell (ca. 167 km). Rett etter at veiens høyeste punkt over Dovrefjell er passert skal deltakerne ta av E6 og følge fylkesvei 29 til Folldal (ca. 196 km). Etter Folldal skal deltakerne følge fylkesvei 27 i retning mot Atnsjøen og Enden. Ved Enden fortsetter turen over Venabygdsfjellet til Ringebu (ca. 281 km).

Dette betyr at deltakerne fra Trondheim først skal passere over Dovrefjell på 1026 moh. Deretter skal de klatre opp til høyeste punkt på veien over Venabygdsfjell på 1060 moh. Det gjør rittet noe mer utfordrende og krevende, men samtidig vil det gå på veier med betydelig mindre trafikk enn strekningen fra Dombås til Ringebu. I tillegg må det tas med at strekningen fra Folldal til Ringebu vil gi deltakerne et vakkert skue av norsk natur og fjell! 

Etter Ringebu vil deltakerne følge E6 som i 2023 til Tretten. Fra Tretten skal ikke E6 benyttes lengre, men samme trasé som de siste årene: Granrudmoen via Hunderfossvegen til Jørstadmoen og Vingnes.

Fra Vingnes skal deltakerne nå tilbake til traséen som sist ble brukt i 2019, nemlig på vestsiden av Mjøsa. Dermed blir det passering av stedene Vingrom, Biri, Gjøvik, Skreia og Feiring før alle er på Minnesund.

De som deltar på rittet Lillehammer – Oslo skal selvfølgelig også følge samme trasé på vestsiden av Mjøsa. 

Fra Minnesund følger vi samme trasé som i 2023 helt frem til området Lindeberg/Frogner. I 2024 blir det å følge Trondheimsveien gjennom Frogner til Skedsmokorset. Fra Skedsmokorset skal deltakerne følge Solbergveien til Slattum før de skal opp til Gjelleråsen. Fra Gjelleråsen er det riksvei 4 til Grorud.

Styrkeprøven har for 2024 inngått avtale om et nytt målområde for de tre rittene Trondheim-Oslo, Lillehammer-Oslo og Eidsvoll-Oslo. Det nye målområdet er Grorud Flerbrukshus som ligger ved Grorud idrettspark. Området er stort og har gode muligheter for å skape en flott ramme for innkomsten i våre ritt. Det er i tillegg mulig med parkering, men også kort vei til offentlig transport som T-bane, tog og buss.

Se hele traseen fra Trondheim her.

Med nye traséer er også distansene for rittene noe kortere:

Trondheim – Oslo: 520 km
Lillehammer – Oslo: 179 km
Eidsvoll – Oslo: 61 km

Slutt på lagkonkurransen

Det er ingen hemmelighet at vegmyndighetene har hatt store innvendinger mot lagkonkurransen og tidligere rekordpuljer i Styrkeprøven. Vegmyndighetene har derfor i flere år hatt ønske om å få fjernet disse puljene fra både Trondheim og Lillehammer. Det har vi for 2024 vært nødt til å gjøre for i det hele tatt å få anledning til å arrangere turrittet Styrkeprøven.

Det betyr at det ikke vil bli noen form for lagkonkurranse fra verken Trondheim eller Lillehammer i 2024. Det er kun turpuljer som starter i den rekkefølgen av de som forventer å bruke kortest tid på distansen starter først. Puljene vil bli satt opp slik at folk fra samme klubb og folk som trener sammen skal få starte sammen.

Ingen av deltakerne i Styrkeprøven vil ha anledning til å bruke følgebiler eller få annen hjelp langs veien enn den som arrangøren tilbyr. I tidligere år har de raskeste lagene fått anledning til å få fraktet matkasser til enkelte punkter langs traséen, men i 2024 er dette ikke tillatt. Alle deltakerne uansett ambisjonsnivå skal bruke mat- og servicestasjonene som arrangøren tilbyr. Det er fremdeles lov til å stoppe på butikker og bensinstasjoner for å kjøpe seg drikke og mat, men du kan ikke motta noen form for bistand fra privat bil langs traséen.   

Stort behov for hjelp fra frivillige

Styrkeprøven er et stort arrangement med mye og krevende logistikk. Det krever at mange bidrar med innsats både i dagene før arrangementet og under selve arrangementet. Vi trenger også flere frivillige til å ta kurs for å kunne stå langs traséen for å være enten løype- og stasjonær vakt. Dette er svært viktige oppgaver som må være på plass for at Styrkeprøven kan arrangeres.

Styrkeprøven arrangerer derfor et informasjonsmøte for frivillige i Sandvika (Bærum) onsdag 8. november kl. 19. Vi vil fortelle om hvordan vi driver Styrkeprøven i dag, hvilke oppgaver vi trenger hjelp til og hva vi tilbyr våre frivillige og hva vi forventer av dem. Les mer om møtet for frivillige her: https://styrkeproven.no/frivillig-i-styrkeproven/