Styrkeprøven har fått tillatelsen tilbake

I dag har Statens vegvesen bekreftet i brev til Styrkeprøven AS at grunnlaget for å trekke tilbake tillatelsen for å arrangere turrittet Styrkeprøven i juni var feil og at arrangementet derfor fortsatt har tillatelse. Nå det den igjen full fart forover med planlegging av Styrkeprøven.

Statens vegvesen skriver i sitt brev blant annet følgende:

«Etter at vedtaket om omgjøring av tillatelsen ble fattet, ble Statens vegvesen gjort oppmerksom på at Styrkeprøven AS hadde lagt riktig informasjon inn i Bikemaster i henhold til vilkår punkt 4. Årsaken til at den informasjonen som Statens vegvesen så og forholdt seg til ikke stemte overens med det Styrkeprøven hadde lagt inn av informasjon er en datafeil i Bikemaster. Dette er avklart og bekreftet av eier av dataprogrammet. Statens vegvesen hadde ingen forutsetninger for å avdekke at Styrkeprøven allikevel hadde lagt inn korrekt informasjon.»

Avslutningsvis skriver Statens vegvesen:

«Etter vedtaket ble fattet, og slik det er beskrevet i klagen, er det klart at vedtaket bygger på feil faktisk grunnlag. Statens vegvesen er enig i klagers beskrivelse av de faktiske forhold. Klager gis fullt medhold. Vedtaket er ugyldig og oppheves.»