Startordningen

Startordningen i 2024 vil ikke bli vesentlig endret fra tidligere. De som har trent sammen skal få starte sammen og de som sykler raskest skal få starte først. Det er stort sett slik det alltid har vært.

At klubber, lag og grupper som har trent sammen sykler Styrkeprøven sammen gir mye bedre sikkerhet for deltagerne enn hvis alle syklet i ustrukturerte fellesstartgrupper. 

Og de som skal sykle sammen må også få starte sammen. At vi ikke lenger har lagkonkurranse med egen rangering betyr altså ikke at vi skal ha fellesstart. 

Når du melder deg på vil du bli spurt om hvor lang tid du tror du kommer til å bruke. Er du i en gruppe som vil starte og sykle sammen så bør dere bli enige om hva dere tror sluttiden deres vil være. I tillegg til sluttid oppgir du klubb, bedrift og/eller lag. 

Dette gjør at vi får endel store påmeldte grupperingen basert på samme sluttid.

Disse sluttid-gruppene deler vi opp i startgrupper basert på hva de som er påmeldte har oppgitt av lag, bedrift og klubb. Disse startgruppene vil få starte hver for seg slik at dette ikke kommer uvedkommende inn i gruppene siden det kan skape farlige situasjoner. Starttiden til disse gruppene vil bli satt opp senere.