Slik skal neste års arrangement forbedres

Styrkeprøven AS hadde store utfordringer høsten 2021 og vinteren/våren 2022. Fra å være tre heltidsansatte i 2019 til kun en heltidsansatt i 2022 ble det derfor ekstra store utfordringer både for den ansatte og styret i Styrkeprøven AS. Totaliteten av dette gikk beklageligvis ganske sterkt utover årets arrangement.

Styrkeprøven har etter årets arrangement funnet en ny organisasjonsmodell som vi har stor tro på. Den baserer seg på en prosjektorganisering med mange involverte når det er mye å gjøre og et fast koordineringsteam. Det jobbes kontinuerlig med å finne smarte løsninger og rutiner for driften av selskapet. Vi tar gjerne mot gode innspill fra alle sykkelentusiaster.

Følgebiler og trafikksikkerhet

Det kommer ikke til å bli noen endring når det gjelder følgebiler i 2023. Det er kun biler fra arrangøren som yter generell støtte som vil bli tillatt i arrangementet. Dette er et krav fra det offentlige som ikke kan fravikes. Ellers står det helt klart i turritt-reglementet til NCF at følgebiler ikke er tillatt.

Vegmyndighetene og særlig politiet, har i flere år vært svært kritiske til følgebilene i Styrkeprøven. Selv om dette har vært forbudt i mange år, så mener politiet at arrangøren har vist for liten vilje til å straffe eller diskvalifisere de rytterne som bruker følgebil.

Det var helt avgjørende for å få tillatelse til årets arrangement at arrangøren gikk aktivt ut med hard hånd for å stanse bruken av følgebiler. I årets arrangement ble også flere ryttere diskvalifisert for bruk av følgebiler.

Informasjon

Informasjon før rittet er noe vi har tatt tak i. Vi er de første til å beklage at informasjonen som ble lagt ut kom for sent og ikke var presis nok. Dette har styret virkelig satt søkelys på og noe vi skal   jobbe hardt med å forbedre. 

Nettsiden vår ble i fjor høst flyttet over til en annen publiseringsløsning. Dette arbeidet ble dessverre gjort litt halvveis, slik at deler av strukturen og mange av sidene ikke ble flyttet over. I tillegg hadde vi også to alvorlige angrep på nettsiden vår etter denne flyttingen. Angrepene medførte at nettsidene var nede i enkelte perioder og ga oss enda en utfordring på siden av alt annet.

Valg av trasé

I år hadde vi flere utfordringer når det gjaldt valg av trasé for rittet. Det var opprinnelig planlagt en omlegging ut av Trondheim via Klæbu fram til Ler, men kun to uker før rittet ble det klart at traséen brukt i 2019 ut av Trondheim likevel kunne brukes.

Traséen forbi Støren var ikke god og enkelte steder farlig for større grupper. Dette ble tatt opp med vegmyndighetene før rittet, men vi fikk ikke løst det. I evalueringsmøtet etter Styrkeprøven ble dette også tatt opp på nytt, men vegmyndighetene viser til at arrangementet er et turritt og at rytterne må forholde seg til det.

Når det gjelder strekningen ved Espa, så ble vi som arrangør overrasket over at «sykkelveien» nedenfor «Bolleland» hadde blitt stengt kun kort tid før arrangementet. Dette hadde ikke Statens Vegvesen Innlandet gitt noen informasjon om til rittleder i forkant. Derfor ble det også for kort tid til å finne et alternativ. 

En annet problem er strekningen som mellom Eidsvoll verk og Dal. Vi får klare anbefalinger fra politi og vegmyndigheter om at rittet må holde seg borte fra Råholt med alle rundkjøringene og høy trafikkmengde til/fra butikker på dagtid. Derfor må vi også i fremtiden regne med å sykle alternativer til denne strekningen.

Skilting

Vi kommer til å legge mer ressurser og en ny standard for skilting i 2023 som vi vil bruke på alle våre ritt, med forvarsel for avkjøring fra større veier, pil-skilt i kryss og bekreftelses-pil etter krysset. Det skal også komme på plass skilt som opplyser om at man nærmer seg neste matstasjon.

Det har vært mange diskusjoner med vegvesenet/politiet om bruk av skilting versus stasjonære løypevakter i rittet. Selv om det nok oppleves som en sikkerhet for deltakerne, ønsker politi og vegmyndigheter paradoksalt nok ikke mange vakter i traseen fordi det kan gi deltakerne inntrykk av at de har fri veibane og at trafikkreglene ikke gjelder. Det er også slik at bruk av vakter i kryss for kun for å vise vei er en vesentlig kostnad for oss som arrangør. Vi har valgt å prioritere bruk av stasjonære vakter med reguleringsmyndighet på utsatte steder. 

Helt konkret skal vi forbedre dette til neste år:

  1. Økt service og kvalitet på matstasjoner
  2. Heve standarden for merking av løypa
  3. Mer strømlinjeformet system og flere involverte i posefrakt/lagkasser
  4. Være tidligere ute for bestilling av kritisk materiell
  5. Tettere samarbeid med sponsorer og andre samarbeidspartnere

Vi håper dette ga dere bedre innsikt i våre utfordringer i år, og en oppklaring rundt hva vi har gjort og hvordan vi ønsker å forbedre oss. Vi takker varmt for tilliten til alle dere som deltar på våre ritt og vi håper vi får gleden av å se så mange som mulig av dere til start igjen!

Påmeldingen for Styrkeprøven 2023 har allerede åpnet!