Hvorfor selger Styrkeprøven en ny forsikring og ikke engangslisenser i 2024?

Styrkeprøven har tidligere krevd at deltagerne har lisens fra sykkelforbundet for å delta i rittet. Slik er det ikke for 2024.

I forbindelse med at vi i høst byttet tidtager så dukket det opp en problemstilling vi tidligere ikke har vært klar over. I NCFs reglement for turritt § 1 står det (utdrag):

  • Turritt er et av Norges Cykleforbunds (gjennom regioner og klubber) tilbud til alle sykkelinteresserte, og har som formål å være til inspirasjon for mosjon og trening.
  • Arrangøren av turritt skal være tilsluttet NCF. 

Som aksjeselskap er ikke Styrkeprøven en del av selve idrettsorganisasjonen. Det er det bare organisasjonsledd, som klubber, regioner og forbund som er del av sykkelforbundets rittreglement. 

Forsikringer/engangslisenser gjelder kun for aktiviteter i regi av sykkelforbundet. Vi har derfor ikke anledning til å selge NCFs lisensprodukt pt. NCFs helårslisens gjelder derfor heller ikke for våre arrangement. 

Styrkeprøven AS kan altså ikke gjennomføre turrittet i henhold til turrittreglementene i NCF eller selge NCFs lisensprodukter, fordi vi ikke er et idrettslag. Vi tror heller ikke det bare er å endre noen linjer i et reglement og i en forsikringspolise for å få ordnet dette. Dette dreier seg om hva som er en del av idretten og således underlagt særforbundets reglement. 

Derfor tilbyr vi i år deltagerne i Styrkeprøven og våre andre arrangementer en forsikring fra Startklar. Du kan lese mer om dette her https://startklarnordic.info/. Den gjelder for ett år for alle idrettsarrangement man deltar på. Vi mener den dekker det du som deltager har behov for. De fleste som har en reiseforsikring, vil neppe trenge denne forsikringen. Men det må du selv sjekke opp ved å lese vilkårene i forsikringen din. Har du allerede en tilfredsstillende forsikringsdekning trenger ikke å tegne ytterligere forsikring for å delta i Styrkeprøven. For å unngå at dette blir veldig dyrt for deg som har helårslisens fra NCF så tilbyr vi en rabatt for disse på Startklar for 2024. 

Vi jobbes sammen med NCF for å se på muligheter for at vi igjen kan tilby deres lisenser og bruke deres rittreglement i våre arrangement.