Traséen Hvam-Vallhall Arena

Statens vegvesen har bestemt at Styrkeprøven skal sende deltagerne inn til Oslo på gang- og sykkelveier. Løsningen vegvesenet har valgt har ikke blitt befart av oss før de fattet sin endelige beslutning. Denne løsningen har heller ikke tidligere blitt nevnt verken i politiets uttalelser eller i brev fra vegvesenet har denne traséen blitt nevnt. Vi ble meddelt denne beslutningen fredag kveld en uke før arrangementet. 

Vi ser på valget av denne traséen som en svært dårlig løsning sikkerhetsmessig for alle som benytter seg av disse gang- og sykkelveiene samt ikke minst for våre deltagere. I tillegg er deler av dette strekket mye benyttet til trening på rulleski. Det er aldri en god løsning å blande syklende og gående slik vi i Norge legger opp til på gang- og sykkelveinettet vårt. For å bøte på disse problemene er fartsgrensen for syklende gangfart på disse veiene. I Norge er bruken av gang- og sykkelveier vanligvis så liten at vi kan tillate oss blandet trafikk, men gang- og sykkelveinettet er neppe dimensjonert for den bruken vegvesenet her har besluttet. 

Styrkeprøven er et stort arrangement med flere store logistiske utfordringer. Hvis vi plutselig skal sette alle deltagerne langt utenfor Oslo med alle sykkelkofferter, annen bagasje og poser, langt unna deres planlagt avslutning og uten gode løsninger for å komme seg inn til planlagt bestemmelsessted, så vil det skape enda mer kaos enn hvis vi lar dem sykle inn til Vallhall. Den løsningen vil være så dårlig at det faktisk er bedre å stanse tidtakingen på Hvam og følge beslutningen fra vegvesenet. 

Vi har derfor lojalt merket gang- og sykkelveier fra Hvam inn til Vallhall Arena og vi ber om at dere som deltar i Styrkeprøven følger disse inn til Vallhall. Hvis noen skulle velge å organisere eget transport inn til Vallhall fra Hvam så godtar vi det. Vi kommer ikke til å diskvalifisere noen for å bruke bil på dette strekket. Man kan også bruke Googlemaps eller andre kartløsninger og velge sin egen vei inn til Vallhall.

Her er en bildespesial over traseen Hvam-Vallhall. 

I Oslo det er det ofte vanskelig å finne frem på gang- og sykkelveier når man ikke er kjent. I år er det i tillegg vegarbeid på Gjelleråsen som kompliserer passeringen av dette området på gang- og sykkelveier. Vi har derfor laget denne vedlagte bilde-oversikten som viser hvordan du må navigere på gang- og sykkelveien fra Hvam over Gjelleråsen for å komme inn langs Trondheimsvegen.

Husk at man som syklende på gang- og sykkelvei skal ned i gangfart når du passerer gående og at du har vikeplikt for det meste av andre som beveger seg på disse veiene, ikke minst for alle biler som måtte komme ut av avkjørsler eller sideveier.