Styrkeprøven 2024

Vi er godt i gang med planleggingen av vårt arrangement for neste år. Datoen for Styrkeprøven blir helgen 14. – 16. juni. Vi ønsker alle nye og gamle deltakere velkommen til turrittet Styrkeprøven for 57. gang i 2024!

De siste årene har vi hatt utfordringer med tanke på å få godkjent arrangementet av vegmyndighetene. Vi skjønner godt at det har vært frustrerende og vanskelig for mange av våre deltakere når det kun kort tid før start fortsatt er svært usikkert om rittet kan arrangeres. I tillegg har disse utfordringene tatt krefter og ressurser fra oss som arrangør og ikke bidratt til at vi kan fokusere mer på våre deltakere. Vi har derfor tatt lærdom av dette og vi har nå begynt en prosess opp mot vegmyndighetene for å få bedre kommunikasjon, samhandling og forståelse av hverandres ønsker og utfordringer. Allerede nå i september skal vegmyndighetene og Styrkeprøven møtes for å diskutere veien videre.

Vi er sikre på at Styrkeprøven skal bli gjennomført 14. – 16. juni 2024, men det er nok slik at vi må gjøre noen endringer på både hvor traséen går, målområdet og andre forhold ved selve gjennomføringen. Vi har allerede sett oss ut en ny trasé for Trondheim-Oslo som vi mener bedre hensyntar de utfordringer vegmyndighetene har hatt med å godkjenne rittet de siste årene. Derfor håper vi på at søknadsprosessen mot vegmyndighetene kan bli enklere og forhåpentligvis mye raskere. 

Derfor er vår oppfordring til alle nå: Start treningen mot Styrkeprøven 2024 allerede i dag! God trening og lykke til!