To viktige endringer i Styrkeprøven 2024: Nytt målområde og maksimal tid fra Trondheim

Det er snart kun fjorten dager igjen til Styrkeprøven 2024. Første versjon av årets rittmanual er lagt ut her. På distansen fra Trondheim ser det i år ut til å bli i underkant av 600 påmeldte deltakere, mens vi anslår at det fra Lillehammer vil være rundt 700 deltakere og fra Eidsvoll kanskje opp mot 150 deltakere.

Nytt målområde

I 2024 blir det helt nytt målområde for samtlige deltakere i Styrkeprøven. Målområdet er lagt til Tokerud flerbrukshall. Adressen hit er Inga Bjørnsons vei 1B. Tokerud flerbrukshall ligger mellom Vestli og Stovner. I målområdet vil dere finne alt man trenger når man har syklet Styrkeprøven, blant annet vil det bli servert et lite måltid til alle deltakerne. Inne i hallen blir det bagasjeutlevering, sykkelparkering, soveområde, garderober med dusjmuligheter og mulighet for å kjøpe noe fra kafé/kiosk. Vi gleder oss til å ønske dere velkommen og gratulerer med godt gjennomført Styrkeprøve! 

Merk at tiden vil bli stanset rett etter passering Gjelleråsen der hvor Brådalsstubben tar av fra Rv4. Her skal alle deltakere inn på gang- og sykkelveien som går parallelt med Rv4. Når dere kommer inn på gang- og sykkelveien stopper tiden. Fra dette stedet er det transportetappe (alle deltakerne skal trille i lav hastighet!) på i underkant av 2 km til Tokerud flerbrukshall.

Ny maksimaltid fra Trondheim

Den andre endringen gjelder kun de deltakerne som skal sykle vår lengste distanse, Trondheim – Oslo. Nytt i 2024 er at vi har blitt nødt til å begrense antall timer som hver deltaker kan bruke på distansen. Nå er maksimal tiden satt til om lag 27 timer. Tidligere har det vært mulig å bruke mer enn 30 timer, men dette lar seg dessverre ikke gjennomføre i år.

Vi har fått krav fra politiet om kun bruk av stasjonære vakter gjennom hele traséen. I tillegg er antall vakter økt betydelig de siste årene og politiet skal selv også ha veldig mange personer til stede i vårt ritt. Det er en kontinuerlig utfordring å skaffe tilstrekkelig godkjente stasjonære vakter som har anledning til å stille opp i sykkelritt. For hver time vi utvider arrangementet vil vi trenge flere vakter. Vi har strukket dette så langt som det har vært mulig under de rådene omstendigheter og det er dessverre å sette en tidslimit på 27 timer. 

Vi synes det er meget synd at kravene til vakthold er blitt så strengt. I dette tilfellet rammer det de virkelige mosjonistene som bruker lang tid på distansen Trondheim – Oslo. For fremtidige arrangementer er dette noe vi vil jobbe ytterligere med for å kunne legge til rette for at alle skal få anledning til å delta i Styrkeprøven.

Dette innebærer at samtlige deltakere må ha passert Hjerkinn (167 km) innen kl. 13:32 (lørdag), Ringebu (281 km) innen kl. 19:32 (lørdag), Gjøvik (384 km) innen kl. 00:57 (søndag) og Minnesund (448 km) innen kl. 04:19 (søndag). De som ikke klarer å overholde maksimaltidene til disse stedene må levere sitt startnummer til arrangøren. Disse syklistene kan fortsette på eget ansvar uten å være en del av rittet, men bør da bruke gang- og sykkelstier der dette er tilgjengelig.

Servicebilene våre kan være behjelpelig med transport til nærmeste buss- eller togstasjon for kollektivtransport til Oslo. Deltakerne som blir tatt ut av rittet må selv betale for slik kollektivtransport til Oslo.

For alle distanser gjelder det at siste frist for målgang i Oslo er innen kl. 08:00 søndag morgen 16. juni.

Vi ønsker alle våre deltakere lykke til med de siste forberedelsene til årets Styrkeprøve!