Til påmeldte deltakere i Styrkeprøven

Styrkeprøven har vært arrangert siden 1967 på distansen Trondheim – Oslo. Turritt på landeveien har i over 50 år vært et viktig bidrag til arbeidet for folkehelsen i Norge.

Styrkeprøven har etablert seg som en bauta blant de mange små og store turrittene rundt omkring i landet. Det er deltagelse i Styrkeprøven som gjør at mange trener og holder seg i form gjennom hele året og år etter år. 

I år – som i 2022 – har Statens vegvesen ikke gitt tillatelse til å arrangere Styrkeprøven. I år er begrunnelsen for avslaget annerledes enn i 2022. Vi som arrangør har selvfølgelig klaget på avslaget. Som i fjor ble ikke klagen vår tatt til følge av vegvesenet og saken er nå videresendt til Vegdirektoratet. I 2022 fikk vi medhold i vår klage hos Vegdirektoratet.

Som arrangør er vi selvfølgelig dypt bekymret for hvilket utfall klage vår vil få hos Vegdirektoratet. Vi skal selvfølgelig gjøre alt vi kan for å overbevise myndighetene om at vi må få tillatelse til å arrangere turrittet Styrkeprøven. 

Statens vegvesen begrunner avslaget i sitt notat til Vegdirektoratet med «at omsøkt sykkelritt ikke er i samsvar med flere punkter i forskrift om sykkelritt på veg § 5 og forskriftens formålsbestemmelse § 1. Søknaden tilfredsstiller ikke krav til god trafikksikkerhet for syklende og andre trafikanter. Videre fører valg av trase til dårligere framkommelighet for andre trafikanter mens sykkelrittet pågår (…)». 

Dette mener Styrkeprøven ikke er korrekt. Vi som arrangør har først og fremst tenkt på rytternes sikkerhet i vår søknad både når det gjelder trase og rittoppsett. Videre har vi foreslått tiltak for å løse problemer knyttet til redusert fremkommelighet uten å få gjennomslag for disse.  Ved alle arrangementer av en viss størrelse vil det alltid være enkelte konflikter mellom deltakere og andre grupper, men det må likevel være mulig å finne løsninger for å minimere uønskede konflikter. Vi ønsker å finne løsninger, men vi kan ikke finne disse alene. 

Dersom vegmyndighetene i år fastholder sitt vedtak om at Styrkeprøven ikke kan arrangeres, vil det trolig medføre at arrangementet slik det har vært siden 1967 aldri kommer tilbake.

Vi håper at alle våre deltakere skal få sykle sin valgte distanse lørdag 17. juni 2023 som planlagt. Vi jobber videre med vår planlegging av turrittet. Styrkeprøven vil så fort som mulig forsøke å komme i dialog med Vegdirektoratet før de tar sin endelige beslutning.