Styrkeprøven 2023 har fått de nødvendige tillatelser

Vi kan herved orientere alle våre deltakere at Styrkeprøven blir arrangert som planlagt lørdag 17. juni. Vi har fått de nødvendige tillatelsene til å arrangere ritt fra startstedene Trondheim, Lillehammer, Hamar og Eidsvoll. 

Det har vært en lang periode med mye usikkerhet om vegmyndighetene ville gi oss tillatelse til å arrangere vårt tradisjonsrike turritt. Styrkeprøven har vært arrangert helt siden 1967 med unntak av pandemiårene 2020 og 2021. Nå i kveld kom det heldigvis en beslutning fra vegmyndighetene som innebærer at vi kan arrangere.   

Politiet pålegger Styrkeprøven et massivt vakthold i forbindelse med Styrkeprøven i 2023. Det skal både være mange politivakter, politimotorsykler og langt flere stasjonære vakter (ikke politi, men godkjente løypevakter med kurs). De siste årene har vi fått pålegg fra politiet om å redusere antall stasjonære vakter fordi deltakerne ikke skulle oppfatte det slik at det var fri vei, men at trafikkreglene gjelder som normalt. I år er dette snudd til at behovet for vakthold langs hele traséen er helt nødvendig. Disse kostnadene, og særlig kostnadene for politiet, vil medføre et betydelig underskudd i forbindelse med arrangementet. Antall påmeldte deltakere er nå lavere enn det har vært på veldig mange år. Så selv om vegmyndighetene tillater arrangementet å bli gjennomført, så vil alt vaktholdet som blir pålagt medføre at arrangementet muligens ikke kan overleve i fremtiden.  

Vi har ikke fått tillatelse til å sykle E6 fra Hvam og deretter videre på Østre Aker vei inn til målområdet Vallhall Arena. Vegmyndighetene har besluttet at sykkelrittet skal avsluttes på Hellerudsletta. 

Som arrangør har vi ingen mulighet til å få på plass et godt målområde her så kort tid før arrangementet, som samtidig gir deltakerne en god løsning for alternativ transport inn til Oslo. 

Videre er det sagt fra vegmyndighetene at sykkelryttere som må inn til Vallhall Arena må sykle gang- og sykkelveier opp til Gjelleråsen og videre langs Rv4 (Trondheimsveien) også på gang- og sykkelveier.

Det innebærer at vi som arrangør må finne den beste ruta inn til Vallhall Arena som går på mest mulig gang- og sykkelveier. Derfor må vi få bruke litt tid på å bestemme oss for hvilke veier vi ønsker å merke og anbefale våre deltakere om å bruke.

Viktig påminnelse til alle våre deltakere:

Sikkerhet i et turritt er viktig, både for deltakere, arrangør, tilskuere og andre trafikanter. Ansvaret for at sikkerheten i rittet blir ivaretatt ligger både hos arrangør og hos deltakerne. Styrkeprøven følger en løype som er åpen for normal trafikk hvor vanlig trafikkregler gjelder.

Det er ikke tillatt med følgebiler i Styrkeprøven. Med følgebil mener vi i denne sammenheng alle biler som yter assistanse til rytterne. Biler som frakter mat, drikke, frontbiler, biler som frakter klær, biler som frakter utstyr, hjulbiler, biler som tar imot klær eller briller etc. Ryttere som er tilknyttet slike kjøretøy risikerer diskvalifikasjon. Kun arrangøren har tillatelse til å yte assistanse til deltagerne.

I forhold til tidligere annonsert trasé for Trondheim – Oslo er det noen endringer:

Støren: Alle deltakerne skal sykle av E6 rett før Støren. Rittet går over Håggåbrua og inn på fylkesvei 630 til Støren sentrum. Rett etter Støren jernbanestasjon sykles Svartøya mot Gaula, før deltakerne bruker Soknesøran langs E6 til Liøya hvor E6 skal følges videre.

Strekningen Hafjell – Lillehammer: Traséen i 2023 blir den samme som i 2022, det vil si at fra Hafjell skal Gudbrandsdalslågen krysses til vestsiden via Fv319 (Granerudmoen). Deltakerne kommer så til Jørstadmoen og videre til Vingnes. Traséen går over Vingnesbrua til Lillehammer. Så følges Fv213 (Hamarvegen) videre mot Moelv.

Alle deltakerne fra Trondheim, Lillehammer og Hamar skal i 2023 ha ny trasé utenom Eidsvoll verk og Råholt. Når deltakerne kommer til rundkjøringen Trondheimsvegen/Fv181 Eidsvollvegen, skal alle ta til venstre i rundkjøringen og inn på Eidsvollvegen. Denne skal følges til det skal svinges til høyre inn på Finstadvegen (rett før brua over Vorma). Finstadvegen følges helt til Dal stasjon og så inn på Trondheimsvegen igjen.