Service for lagpuljene på utvalgte matstasjoner

Foto: Styrkeprøven

Slik løser vi dette:

Styrkeprøven vil ta kontakt med lagpuljene fra Trondheim angående levering av klær, mat og drikke til sine ryttere til tre ulike matstasjoner.  De tre matstasjonene er: Oppdal, Kvam og Hamar. Innlevering av lagkassen vil skje i god tid før start, og for mange av de som kjører fra Oslo til Trondheim skjer dette på vei til Trondheim. 

Det er viktig å merke seg at det kun er syklister fra disse lagene som skal oppholde seg på matstasjonene når laget forsyner seg fra sin kasse. Styrkeprøven vil sørge for transport av ubrukte/brukte klær, tomme flasker osv. til Vallhall.

Det er ingen grunn til å bekymre seg for at det vil bli for mange samlet på matstasjonene når lagpuljene må benytte seg av disse. Dette fordi de raskeste starter først og dermed vil ha passert før de større startpuljene kommer til matstasjonene. Vi vil trekke 15 minutter på alles tid fra Trondheim slik at eventuell tid brukt på matstasjon ikke skal være en ulempe i forhold til tidligere. 

Lagpuljene fra Lillehammer får sin lagkasse på Stensby Matstasjon. Lagpuljene vil bli kontaktet av Styrkeprøven når det gjelder levering av mat og drikke til sine ryttere på denne distansen også. Mange vil levere sin kasse på turen fra Oslo til Lillehammer. Starten går fra Swix-bygget som før, men tiden starter ikke før rytterne kommer til Lillehammer (etter kryssing av Vingnesbrua). Denne distansen blir da mer riktig i forhold til den historiske distansen og de nye rammene for rittet.