Masterclass: Mentale forberedelser og Hennings beste opplevelser

Endelig er våren her med gode muligheter for lange sykkelturer! Vi håper at du allerede er godt i gang med dine forberedelser til Styrkeprøven 2023. Det er både Henning og jeg med vår trening. Dagene mot lørdag 17. juni går fort, men det er fortsatt god tid til å få noen riktig fine langturer. 

Mentale forberedelser kan være avgjørende for å håndtere lange utholdenhetsaktiviteter, men husk at mentale forberedelser ikke kan erstatte fysisk trening. Det å bygge opp fysisk utholdenhet og styrke er like viktig som å forberede seg mentalt. Vi har følgende tips til mentale forberedelser for Styrkeprøven:

  1. Sett deg et tydelig mål med gjennomføringen som også er realistisk. Hvis du mener at du kan sykle Trondheim-Oslo på 20 timer, så blir det målet ditt. Da må alle dine forberedelser være tilpasset at du skal bruke 20 timer på turen. Det betyr at du må dele bryte ned målet på 20 timer ned i mindre delmål for å gjøre det mer overkommelig. Det vi gjør er at vi deler opp distansen i 5 distanser: Trondheim-Oppdal, Oppdal-Dombås, Dombås-Kvam, Kvam-Hamar og Hamar-Oslo. Hvilken hastighet må vi holde på de ulike distansene? Hvor tar vi mat- og drikkestopp? Hva skal jeg sette søkelys på underveis på disse 5 distansene?
  2. Visualiser suksess. Visualisering kan hjelpe deg med å forberede deg mentalt ved å skape et positivt bilde av deg selv som fullfører sykkelrittet. Se for deg selv syklende ut fra start, over fjellet, nedover Gudbrandsdalen, langs vakre Mjøsa og til slutt at du nærmest spurter fra Kløfta og inn til Valhall og målgang.
  3. Bygg opp selvtilliten din ved å tro på deg selv! Øv på å tenke positivt om dine evner og prestasjoner og fokuser på dine tidligere suksesser. Har du syklet Trondheim-Oslo tidligere? Ja, da henter du frem den følelsen når du triller inn i mål. Hvis du deltar for første gang så tenk på andre krevende aktiviteter som du har gjennomført tidligere. 
  4. Planlegg riktig ved å ha en plan for både reisen til Trondheim, gjennomføringen (legg en plan for hva du vil spise og drikke underveis!) og hva du skal etter målgang. Det å legge en god plan for alt gjør deg mer forberedt og tryggere på utførelsen, og tenk også på hvordan du vil håndtere eventuelle problemer som kan skje underveis.

Både når vi har syklet for Expresslaget til Rye for å vinne rittet og på de siste årenes mer behagelige turer på i underkant av 20 timer, så har mentale forberedelser vært viktig. Uansett hvor mange ganger vi har gjennomført rittet så har nettopp gode mentale forberedelser vært viktig bidrag til å kontrollere nerver og redusere nervøsiteten. Ja, for også gamle ringrever i Styrkeprøven blir nervøse i forkant av starten i Trondheim. Da har alltid visualisering av de fem ulike deletappene og tanken på at dette har vi gjort tidligere bidratt til å få ned spenningsnivået i kroppen. 

Og når vi vet at både sykkelen er i tipp, topp teknisk stand og at vi har spist godt på fredagen og har kontroll på sykkelklærne, så kan vi legge oss rolig i senga for å få de siste få timene med søvn før den lange sykkelturen tar til. Pust ut! Det går alltid bra.

Jeg spør derfor Henning om hva som er hans beste minne fra alle disse turene på vei fra Trondheim til Oslo på sykkel.

– De beste minnene fra Styrkeprøven vil jeg si er de gangene der et lag eller en gruppe som jeg sykler sammen med fungerer godt og en vet at de fleste merker dette tydelig og at den enkelte føler at de bidragene en gjør skaper lageffekt på framdriften som der og da alle oppfatter at de ikke kunne ha fått til alene. Det er gode minner! 

Akkurat det er jeg sikker på at mange kan kjenne seg igjen i. Det å sykle i et lag uansett om man er 3-4 eller 30 ryttere og hvor alt fungerer fint gjør at turen bare blir en glede. Men det er vel noe på alle disse 42 turene du gjerne skulle ha unngått?

– De gangene en opplever uhell og velt i den gruppa en sykler sammen med blir det en dårlig følelse og et sterkt fokus på hva som forårsaket situasjonen og det er da nærliggende å føle på at en er en myk trafikant selv om en føler at alt går helt «konge» i rittet. Ett sekunds uoppmerksomhet fra en av mange kan snu det hele til et dårlig minne. Imidlertid er det færre slike opplevelser enn det er fingre på en hånd.

Det må jeg også få lov til å være enig i med Henning. Sammen opplevde Henning og jeg en stygg velt med Expresslaget til Rye i 2008. Det var mange som måtte bryte rittet etter velten, men heldigvis ingen alvorlige skader på noen av rytterne. Vi har lagt ulykken bak oss, men vi bruker å prate om hendelsen med nye personer vi skal sykle sammen med i Styrkeprøven. Dermed kan vi få alle til å tenke på sikkerhet og alltid holde blikket forover på veien.  

Hva tenker du om lengden på Styrkeprøven og det mentale?

– På mange måter synes jeg det å delta i et langt sykkelritt som Styrkeprøven blir som en kort mental parallell til det en opplever gjennom ens eget liv over mange år. Alle perioder i livet eller rittet er ikke så enkle å gjennomføre. Klarer en å sette fokus på situasjonen rundt seg i øyeblikket og se hva som går godt akkurat der og da og hva slags små justeringer på de ulike rutiner som en gjennomfører for eksempel knyttet til næringsinntak, justeringer av sittestilling og annet som vil gjøre det litt enklere å fortsette bidrar til opplevelse av mestring og god tilbakemelding på endringene. Før en har tenkt så alt for mye på målgang er en «plutselig» framme og lurer på hvorfor en ikke skulle fortsette litt til.

Hva har alle disse timene på sykkel i Styrkeprøven betydd for deg, Henning? Fra min oversikt over 41 av 42 gjennomførte (turen i 2021 var uten tid) så har du syklet i 710 timer og 1 minutt. Distansen du dermed har loggført har blitt 22 268 km.

– Hvert ritt må gjennomføres for seg og fysisk form er ferskvare. For meg er fokus det ene rittet som en planlegger å delta i eller deltar i. Syklister får alle en type frihetsfølelse som bygger opp under følelse av uavhengighet og mestring og om en kan få den følelsen sammen med andre syklister som har det samme målet om å rekke kveldsnyhetene i Oslo er det storveis. Alle rittene har nok gitt meg en gjenkjenningsfølelse for hver eneste bit av traseen i DSSP. Når adrenalinet er høyt blir minnene sterke og da kan en jo rulle tilbake i galleriet slik som en gjør med bilder i skya på telefonen. 

Hvordan har det vært å sykle rittet som en tur etter at du i mange år var med på Expresslaget til Rye og vant og satte rekorder?

– Noen av turene fra Trondheim det siste ti-året har jeg startet alene fredag kveld og syklet stort sett alene og det blir gjerne noe helt annet enn å kjøre sammen med en eller flere i en gruppe. En kan få med seg mer av den flotte naturen fordi en kan kikke mer til sidene og opp i fjellene når det ikke er trafikk på veien der en er i øyeblikket. Det kan være krevende å sykle alene mentalt på en annen måte enn om en sykler i en gruppe. En annen kontrast mellom å kjøre nær 40 km/t i snitt i en drøy arbeidsdag og i vel 25 km/t er at turen tar mye lengre tid. En opplever tretthet og ubehag på en annen måte når turen blir omkring 6 timer lengre. Det er hardt å kjøre raskt i Styrkeprøven, men det er sannelig hardt å kjøre sakte også!

Hvor mange år til har du tenkt til å delta? Hvorfor mister du ikke motivasjonen? 

– Langtidsplanlegging er ikke min sterke side. Det er de sterke opplevelsene i nuet som trekker og gir motivasjon uansett om det er turen fra Trondheim eller andre steder. Sykkelen er etter min vurdering det beste verktøyet som kan koble det vi er skapt for; fysisk arbeid og bevegelse med det moderne kravet til å flytte seg raskt mellom A og B.

I neste Masterclass skal vi fortelle mer om vår plan for å sykle på 18-20 timer. I tillegg blir det nok en oppdatering på hvordan treningen går. 

Lykke til videre med dine forberedelser! Tråkk forsiktig og ha det gøy!