Sognefjellrittet

29. juni 2024

Sognefjellrittet

Fra Lom til Sogndal

I denne «miniutgaven» av Jotunheimen Rundt sykler du gjennom noe av det vakreste som er av norsk natur.

Infografikk

137 km

2690 m

Her finner du oppdatert løypekart med nedlastbar GPS-track

Rittmanual kommer senere.

Priser påmelding

01.12.23 – 31.12.23: kr 1 000
01.01.24 – 29.02.24: kr 1 150
01.03.24 – 30.04.23: kr 1 350
01.05.24 – 28.06.23: kr 1 600

Om Rittet

De raskeste tar seg opp Bøverdalen, over fjellet, ut Lustrafjorden og ned fra Hafslo til Sogndal på under fire timer. Hovedtyngden av feltet brukar mellom seks og åtte timer på denne turen, og kommer til mål i Sogndal samtidig med deltagerne i Jotunheimen Rundt.

Startområdet i Lom er lagt til det romslige arealet inntil stavkirken og skolen. Her er det rikelig med plass både for bil og sykkel. På samme sted kommer rytterne fra Jotunheimen Rundt inn fra Valdresflya, til varm mat og en kortere eller lengre rast. I Lom har de gjennomført to tredjedeler av Jotunheimen Rundt.

Ut fra Lom går det to grupper ryttere, de som nettopp har begynt på sine 137 km, og som nøyer seg med Sognefjellrittet, og de som har nesten 300 km i beina på dette tidspunktet. Sammen ruller de innover Bøverdalen, forbi Elvesæter, Krossbu, Sognefjellshytta, Fortun, Skjolden, Luster, Gaupne og Hafslo, helt inn til den sjarmerende Sogndalsfjøra, der et fargerikt målområde står klart til å ta imot slitne utøvere.

Sognefjellrittet passer like godt for terrengsykkel og kan godt benyttes hvis man vil ta det som en tur. Vil du følge «pulja» så er racer å anbefale.

Mange pleier å ta seg god tid ved Sognefjellshytta, norsk idretts mest attraktive rastestasjon, for å få i seg nystekte vafler med syltetøy og rømme. Turen derfra til neste «vaffelstasjon» på Dale skule i Luster, går av seg selv. Derfra er det kun 45 km til mål i Sogndal.

MATstasjoner

Stedavstandåpner
1. juli
lukker
1. juli
Sognefjellet50 km07:3017:00
Luster93 km08:3019:30

Mellomtider

Det blir følgende mellomtider:

 • Sognefjellet
 • Oskarshaug
 • Fortun
 • Marifjøra

Informasjon

 • Start

  Rittkontor og startområde i Lom


  Rittkontor i Lom åpner kl 11.00. Du finner oss på Utgard Fleirbrukshus, ca 200 meter fra Loar skule mot Skjåk.


  Busstransport fra Sogndal kl 08.00. Det blir mulighet til å parkere bilen i Sogndal og benytte buss til startområdet i Lom, siden det ikke går noen rutebuss til Lom etter målpassering lørdag kveld. Det går rutebuss til Lom søndag morgen kl 08.15.


  Bagasje blir transportert fra Lom til målområdet i Sogndal. Du kan også få sendt bekledning m.m. fra Lom til på matstasjonen på Sognefjellet. Les mer om posefrakt på sidene til Jotunheimen Rundt.


 • Starttider i Lom

  Det blir to startpuljer:

  Kl. 12:45 50 stk – de antatt raskeste med en forventet sluttid på 4.15.

  Kl. 13:00 pulje 2.


 • Målområdet i Sogndal

  Målområdet er i sentrumsparken. Her er det lagt opp til at du skal kunne hygge deg og slappe av etter ankomst. Her blir det matservering og vi skal også sørge for litt underholdning med speakertjeneste. Vi har rikelig med benker og bord, eller du kan benytte deg av den nye parken med grønne plener.


 • Bussruter

  SOGNEFJELLRITTET

  08:00 Extrabuss over Sognefjellet til Lom (frå skysstasjonen) ankomst ca.10:51

  08:35 Ordinær rutebuss over Sognefjellet til Lom. Rute 860 ankomst ca.11:40

  12:50 Lastebil frå Lom til Sogndal (frå startområde)

  12:50 Returbuss frå Lom til Sogndal (frå startområde)

  17:00 Ordinær rutebuss frå Lom til Sogndal Rute 860.


  Pris er kr 250,- inkl transport av sykkel. Kun sykkeltransport kr 150,- Betales med Vipps ved bussen.


 • Timeout ned Sognefjellet

  Timeout’en som er innført ned Sognefjellet videreføres.

  Bakgrunnen for dette er sikkerhetsvurderinger, både for ryttere og annen trafikk. Veien er ikke stengt for annen trafikk, og det er en del turisttrafikk i område. Timeout’en fungerer slik at ryttere må bruke minimum 22 minutter ned fra Sognefjellet. Om ryttere kjører raskere enn dette vil de få et tidstillegg på det doble av den tiden de har kjørt raskere. Eks. Ved 19 minutter vil tidstillegget bli 3 x 2 = 6 minutter.


 • Hvem kan delta, hva kreves?

  For å delta i turritt som Jotunheimen Rundt eller Sognefjellsrittet må du fylle 17 år i løpet av kalenderåret.


 • Servicebiler og følgebiler

  Det er ikke tillatt med følgebiler i Jotunheimen Rundt eller Sognefjellsrittet. Med følgebil mener vi i denne sammenheng alle biler som yter assistanse til rytterne. Biler som frakter mat, drikke, frontbiler, biler som frakter klær, biler som frakter utstyr, hjulbiler, biler som tar imot klær eller briller etc. Ryttere som er tilknyttet slike kjøretøy risikerer diskvalifikasjon.

  Kun arrangøren har tillatelse til å yte assistanse til deltagerne.


 • Tidtaking

  Jotunheimen Rundt og Sognefjellsrittet benytter tidtaking med engangschiper. Chipene skal festes på begge sider av hjelmen og skal ikke leveres inn ved målgang.

  For korrekt tidtaking/resultat må chipen følge deg fra start til mål. Start-tid registreres i hhv Lærdal eller på Lom. Passeringstider i Jotunheimen Rundt registreres på Fagernes, Randsverk, Lom, Sognefjellet, Oskarshaug, Fortun og Marifjøra. De fire siste gjelder også for Sognefjellsrittet.

  Slutt-tid registreres i Sogndal.


 • Premiering, medaljer og diplomer

  Alle som fullfører rittet mottar medalje og diplom. Medalje deles ut i sekretariatet etter målgang.

  Diplomet skrives ut fra resultatsidene til Eq-timing som blir offentliggjort på våre hjemmesider umiddelbart etter rittet.

  I tillegg deles det ut blomster og oppmerksomhet ihht det til en hver tid gjeldende reglement.


 • Sikkerhet

  Sikkerhet i et turritt er viktig, både for deltakere, arrangør, tilskuere og andre trafikanter. Ansvaret for at sikkerheten i rittet blir ivaretatt ligger både hos arrangør og hos deltakerne. Jotunheimen Rundt følger en løype som er åpen for normal trafikk hvor vanlig trafikkregler gjelder.

  Sikring av løypetrase

  Løypa vil bli skiltet i henhold til retningslinjer fra Vegvesenet og politiet.

  Skilt med svarte piler vil markere endringer av vei- eller retning i forkant av hvert kryss eller rundkjøring. I områder hvor man må utvise spesiell varsomhet vil det stå egne skilt.

  Merk! Som deltager i turritt har man ikke fri veg. Vanlige trafikk-regler gjelder for alle deltakere i rittet.

  NB! NB! Steder der du må̊ være spesielt oppmerksom:

  Rett etter starten i Lærdal er felta i Jotunheimen Rundt samla. Mange er ivrige etter å komme i gang og presser tempoet opp i rykk og napp. Ta det rolig og sykle disiplinert! Du kommer snart til stigningene og feltet sprer seg ut.

  Utforkjøringene har vist seg å være stedene der ulykker kan skje. Kjør forsiktig. Vegstandarden i Norge er «som den er» – det kan være hull i asfalten og andre hindringer for oss syklister. Å treffe et hull i asfalten i stor fart kan føre til brå punktering og manglende kontroll over sykkelen.

  Utforkjøringen ned fra Filefjell forbi Tyinkrysset skjer om natta og lyset er dårlig. Ta det rolig!

  Ned Sognefjellet er det bratt og med flere parti med svært smal veg der det ikke er plass til stor bil og sykkel samtidig. Flere steder er det dårlig asfaltdekke, så hold farten nede! Svingene er krappe og det blir mye bremsing. Felgene blir varme, og det kan lett bli punktering. Bruk vekselvis for- og bakbrems. Dette er et turritt, ikke glem det.


 • Miljø

  Jotunheimen Rundt og Styrkeprøven har en nullvisjon for forsøpling langs traseen. Ryttere som skal kvitte seg med søppel/tomme flasker og lignende skal derfor gjøre dette i forbindelse med matstasjonene.

  Deltakere skal ikke kaste flaske, slanger, dekk, papir eller annet søppel langs løypa. Generellt så skal det som rytteren har tatt med seg på «baklomma» ved start også bringes tilbake til start eller kastes på merket sted ved matstasjoner eller i mål.

  NB! Ryttere som blir observert idet det kastes søppel vil få tillegg i tid eller blir diskvalifisert.

  NB! Lag som deltar i lagkonkurransen med ryttere som blir observert idet det kastes søppel vil få tillegg i tid eller bli diskvalifisert.

  Vi oppfordrer derfor alle til å ta ansvar for at Styrkeprøven gjennomføres uten at omgivelsene blir forsøplet.


 • Bærekraft

  Styrkeprøven ser betydningen av bærekraftige tiltak og jobber aktivt for å minimere arrangementets miljøavtrykk og fremme bærekraftige praksiser. Noen av måtene vi jobber med bærekraft i sykkelrittet er:

  1. Transport: For å redusere utslippene knyttet til transport oppfordrer Jotunheimen Rundt og Styrkeprøven deltakerne til å reise kollektivt eller bruke alternative transportmidler for å komme seg til startpunktet. Vi setter også opp transport av sykler mellom Sogndal og Lærdal slik at det er lettere for deg som deltager å reise kollektivt.

  2. Forbudet mot følgebiler bidrar også til at de er færre biler på veiene under rittet. Posefrakt til utvalgte matstasjoner er også et ledd i denne reduksjonen av antallet biler på veien under arrangementet.

  3. Vi har implementert effektive avfallshåndteringsprosesser langs rittet. Vi oppfordrer deltakerne til å respektere naturen og kaste avfallet sitt i dedikerte søppelbeholdere på matstasjonene eller i mål. Vi legger også vekt på gjenvinning og resirkulering av avfall der det er mulig.

  4. Samarbeid med lokale samfunn: Jotunheimen Rundt og Styrkeprøven legger vekt på samarbeid med lokale samfunn og innbyggere. Vi gjør innkjøp til matstasjonene så lokalt som mulig og vi jobber tett med lokale myndigheter, frivillige organisasjoner og bedrifter for å sikre at rittet har en positiv innvirkning på lokalsamfunnene det passerer gjennom.

  5. Energibruk: Styrkeprøven jobber for å minimere energiforbruket under arrangementet. Vi benytter energieffektive løsninger som LED-belysning. Arrangørene oppmuntrer også til bruk av fornybar energi. Og gjennom vårt samarbeide med Peugeot benytter vi også el-biler i den utstrekning det er mulig.

  6. Bevisstgjøring og utdanning: Styrkeprøven jobber aktivt med å øke bevisstheten rundt bærekraft blant deltakere, støtteapparat og publikum. Vi tilbyr informasjon om bærekraftige valg og oppfordrer til ansvarlig adferd. Dette kan inkludere kommunikasjon om resirkulering, reduksjon av engangsartikler og riktig bruk av naturressurser.

  Styrkeprøven har erkjent betydningen av å drive rittet på en måte som tar hensyn til miljøet og lokalsamfunnene det berører. Ved å implementere bærekraftige praksiser og oppmuntre til bevissthet og deltakelse fra alle involverte parter, jobber vi for å minimere påvirkningen på miljøet og legge til rette for et bærekraftig sykkelritt.


 • Forsikring

  For å delta i Jotunheimen Rundt eller Sognefjellsrittet må du ha en forsikring.


  Dette kan være Startklar som nå selges for Styrkeprøven, Jotunheimen Rundt, Grenserittet og Oslo Klassikerne. Det kan også være en reiseforsikring el.l. som gir deg dekning også ved deltagelse i turitt. Du må selv sjekke av din forsikring gir deg dekning, også for ansvar.


  Vi selger også forsikringen Startklar. Dette er en forsikring som gjelder i ett år for alle typer idrettsarrangementer. Du kan lese mer om Startklar her.


  Ønsker du å kjøpe Startklar, så kan du gjøre det her.


  Forsikringen i NCFs linsesprodukter er ikke gyldige for rittene våre i 2024.


  NB! Man kan IKKE delta i Jotunheimen Rundt eller Sognefjellsrittet uten en gyldig forsikring.


 • Avlysning

  Ved avlysning av Jotunheimen Rundt eller Sognefjellsrittet før arrangementsdagen kan arrangøren beholde inntil 50% av påmeldingsavgiften til dekning av utgifter i forbindelse med organisering av rittet.

  Dersom rittet må flyttes til en senere dato, eller avlyses for deretter arrangert på ett senere tidspunkt, har de som var påmeldt rittet på opprinnelig dato og som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av påmeldingsavgiften.

  Ved avlysning av Jotunheimen Rundt eller Sognefjellsrittet på på rittdagen eller dagen før rittdagen på grunn av uforutsette værforhold eller annen «force majeure» beholder arrangør påmeldingsavgiften.


  Refusjon av påmeldingsavgift

  All påmelding er bindende etter innbetalt påmeldingsavgift.

  Dersom den påmeldte, på grunn av sykdom eller andre årsaker, ikke kan delta på rittet vil ikke hele eller deler av påmeldingsavgiften bli refundert.