Informasjon før start

OBS! OBS! Er under utvikling pga. situasjonen Vegvesenet har satt oss i med tanke på avslutning av rittet.

Kjære deltaker i Styrkeprøven

Nå er det ikke mange dagene igjen til Styrkeprøven 2023 starter, og vi gleder oss til å se dere alle på lørdag. Sammen med våre gode samarbeidspartnere og eierklubber håper vi å gi dere en god opplevelse. Før du legger i vei er det viktig at dere leser denne informasjonen grundig.

1. Startnummerutdeling

De som ikke har hentet startnummeret sitt på Hank Sport 14. juni mellom kl.10-17

denne uken kan hente dem her:

Trondheim

Hank Sport – Trondheim

Fredag 16, juni kl 10:00 – 22:00

Startnumre som ikke hentes i sekretariatet vil kunne hentes ut ved start lørdag morgen.

Lillehammer

I sekretariat ved start lørdag 15. juni fra 08:00 til 09:45.

Eidsvoll

Ved start lørdag 15.juni kl 11:00

En person fra en klubb/gruppe/lag kan hente startnummer for flere i samme gjeng.

2. Starttider

Det kan skje noen endringer og omrokkeringer av startpuljene i siste liten. Sjekk at din starttid er uendret i løpet av fredagen.  

3. Levering av poser i Trondheim

Lever disse i Munkegata ved lastebil (i startområde)

Fredag 14. juni mellom kl 20:00 og 22:00.

Innleveringen er flyttet hit på grunn av utfordrende parkeringsforhold rundt Scandic Nidelven.  Lagene i lagkonkurransen har fått informasjon om hvordan de skal pakke og leverer lagkasser. Informasjon om posefrakten kan du lese mer om under nyheter på våre hjemmesider.

4. Starten i Trondheim

Vær forberedt på at vi kan komme til å forsere tidene som er satt opp slik at vi starter litt mer kompakt enn det som står beskrevet i selve startoversikten. Følg nøye med på hvem som starter før deg slik at du er klar i relativt god tid før start.

5. Mat og Målområdet

Vi har også i år ferske bagetter, wraps, saft, sportsdrikk, vann, frukt (mest banan) og varme supper på de fleste matstasjoner på vei mot Oslo. Legg merke til at vi ikke har gel og barer i år fordi vi ikke har tilstrekkelig tilgang til riktige varianter av disse varene. Trenger du dette må du løse det i din posefrakt.

I mål vil deltakerne få servert varierte produkter fra Nordic Lunch. Det vil også være anledning til å få kjøpt pølser, kaffe, øl og brus.

6. Utfordringer langs løypa (vil bli oppdatert helt frem mot rittet)

Informasjonen blir lagt ut her i løpet av de siste 14 dagene før rittet starter.

Alle må inn i Grorud Flerbrukshall for å få registrert fullført distanse.

Endringer kan skje fram til rittdagen med hensyn til veiarbeid områder!

Veitrafikkloven gjelder for samtlige deltakere i Styrkeprøven. Hold godt ut til høyre side og unngå å skape farlige situasjoner. Norges Lastebileier-Forbund informerer sine medlemmer og ber dem velge andre ruter enn vår trase.

Da ønsker vi dere alle en kjempefin tur lørdag!

Beste hilsen oss i Styrkeprøven