Informasjon før start

OBS! OBS! Er under utvikling pga. situasjonen Vegvesenet har satt oss i med tanke på avslutning av rittet.

Kjære deltaker i Styrkeprøven

Nå er det ikke mange dagene igjen til Styrkeprøven 2023 starter, og vi gleder oss til å se dere alle på lørdag. Sammen med våre gode samarbeidspartnere og eierklubber håper vi å gi dere en god opplevelse. Før du legger i vei er det viktig at dere leser denne informasjonen grundig.

1. Startnummerutdeling

De som ikke har hentet startnummeret sitt på B.O. Steen Lørenskog 14. juni mellom kl.10-17

denne uken kan hente dem her:

Trondheim

Hank Sport – Trondheim

Fredag 16, juni kl 10:00 – 22:00

Startnumre som ikke hentes i sekretariatet vil kunne hentes ut ved start lørdag morgen.

Hamar

I sekretariat ved start lørdag 17. juni fra 08:00 til 09:45

Lillehammer

I sekretariat ved start lørdag 17. juni fra 08:00 til 09:45.

Hamar

Ved start lørdag 17 juni fra kl. 08:30

Eidsvoll

Ved start lørdag 18.juni kl 11:00

En person fra en klubb/gruppe/lag kan hente startnummer for flere i samme gjeng.

2. Starttider

Det kan skje noen endringer og omrokkeringer av startpuljene i siste liten. Sjekk at din starttid er uendret i løpet av fredagen.  

3. Levering av poser og lagkasser i Trondheim

Lever disse i Munkegata ved lastebil (i startområde)

Fredag 16. juni mellom kl 20:00 og 22:00.

Innleveringen er flyttet hit på grunn av utfordrende parkeringsforhold rundt Scandic Nidelven.  Lagene i lagkonkurransen har fått informasjon om hvordan de skal pakke og leverer lagkasser. Informasjon om posefrakten kan du lese mer om under nyheter på våre hjemmesider.

4. Levering av lagkasser i Lillehammer

Lørdag 17. juni senest kl 07:00

5. Starten i Trondheim

Vær forberedt på at vi kan komme til å forsere tidene som er satt opp slik at vi starter litt mer kompakt enn det som står beskrevet i selve startoversikten. Følg nøye med på hvem som starter før deg slik at du er klar i relativt god tid før start.

6. Mat og Målområdet

Vi har også i år ferske bagetter, wraps, saft, sportsdrikk, vann, frukt (mest banan) og varme supper på de fleste matstasjoner på vei mot Oslo. Legg merke til at vi ikke har gel og barer i år fordi vi ikke har tilstrekkelig tilgang til riktige varianter av disse varene. Trenger du dette må du løse det i din posefrakt.

I mål vil deltakerne få servert varierte produkter fra Nordic Lunch. Det vil også være anledning til å få kjøpt pølser, kaffe, øl og brus.

7. Premiering

De forskjellige premieutdeling vil bli gjort fortløpende så snart vi resultatlister foreligger. Premiering i lagkonkurransen fra Lillehammer skjer ca kl 13:00. Premiering i lagkonkurransen fra Trondheim vil starte ca. kl. 19.00 og ca kl. 20.30 for fellesstartpuljene.

8. Årets Løyper

 Traseen i år har vært gjenstand for litt justering grunnet veiarbeid. Vi er likevel veldig tett på det som vil være løypa i flere år fremover.

LØPEKARTET KOMMER HER

I forbindelse med årets ritt gjør vi oppmerksom på følgende områder i traseen som rytterne spesielt bør merke seg.  Alle punkter tar utgangspunkt i start fra Trondheim.

9. Utfordringer langs løypa (vil bli oppdatert helt frem mot rittet)

4km       Sluppen bru      Veiarbeidsområde. Fungerer greit for syklister.

14km   Klett til Kvål   13 km med veiarbeid. Noe skiftende/stedvis dårlig dekke

Road-Construction for 13km, partially with gravel surface.

360km Lillehammer Syd

Veiarbeidsområde med lysregulering. Rødt lys betyr stans også for syklister!

388 km Moelv Sentrum

TIME OUT mellom skiltene Start Time-out og Slutt Time-out ca. 800m.

Moelven Dagene avholdes lørdag fra kl. 0900 til kl. 1600.  Mye folk i området.

For din og andres sikkerhet er det redusert hastighet gjennom Moelven sentrum fram til kl. 1600. Maks 15km pr.time. Rytterne bør bruke minst 3 minutter på passeringen. Ryttere som har større hastighet enn den anbefalte, risikerer tidstillegg på 10 minutter.

400 km Brummundal

Arrangementer I Brummundal hele dagen lørdag. Kjør pent, vis hensyn

Arrangements in Brummundal all day satureday. Drive carfully.

427 km Ringsaker

Ved avkjøring til Atlungstad Brenneri

Konsert lørdag kveld. Kan være mye trafikk/folk.

Crossing to Atlungstad Destillery, Concert Saturday evening.

Risk of heavy traffic and lots of people.

457km Espa – FV 1600 – 1,5 km

 Omkjøring via gang/sykkelvei og bratt bakke ned igjen mot FV 1600. Senk farten før kulvert og ut på FV 1600. Det må utvises særlig forsiktighet her.

You must leave the track for some 1500m. Slow down your speed through this construction area and specially through the culvert! You must be careful!

551 km Oslo – Slutt på tidtaking – Final race time (at Østre Aker vei)!

Tiden stopper på Østre Aker vei ved Fossumveien.

Derfra og inn til Vallhall skal rytterne sykle rolig via anvist rute.

Alle må inn i Vallhall for å få registrert fullført distanse.

Endringer kan skje fram til rittdagen med hensyn til veiarbeid områder!

Veitrafikkloven gjelder for samtlige deltakere i Styrkeprøven. Hold godt ut til høyre side og unngå å skape farlige situasjoner. Norges Lastebileier-Forbund informerer sine medlemmer og ber dem velge andre ruter enn vår trase.

Your finish time will be registered when you reach Fossumveien in Oslo.

From here you must continue your ride to Vallhall some 12 km along Østre Akervei – the left lane, to get your awards as well as your belongings.

You must enter Vallhall to complete your Styrkeprøven.

Changes may occur according to the information given!

Be aware that you must follow ordinary laws and regulations for using Norwegian roads. Keep to the right and avoid hazardous bike riding! We wish you all the best and have a nice trip through Norway from Trondheim to Oslo!

Da ønsker vi dere alle en kjempefin tur lørdag!

Beste hilsen oss i Styrkeprøven