Hamar – Oslo

17. juni 2023

Hamar – Oslo

Fra Mjøsa til Oslo

I 2021 flyttet vi traseen tilbake til østsiden av Mjøsa. Distansen fra Hamar til Minnesund vil foregå på vesentlig mindre trafikkerte veier enn tidligere RV33.

Infografikk

138 km

912 m

Her er løypekartet

Her ligger rittmanualen

Her finner du rittreglementet

Priser påmelding

01/11/22 – 31/12/22: 900,-
01/01/23 – 01/05/23: 1200,-
01/05/23 – 17/06/23: 1500,-

Om Rittet

Starten fra Hamar er lagt til Vikingskipet, Åkersvikveien 24, 2321 Hamar. Fra Vikingskipet sykler du sydover på riksveg 222 over Stange og videre ned til Tangen og videre langs Mjøsa til Minnsund.

Informasjon

 • Valg av startpulje

  I Styrkeprøven benyttes selvseeding av deltagerne. Dette betyr at du selv velger det tidsbudsjettet som passer deg og dine ønsker best. Vi understreker at det er svært fordelaktig å velge en gruppe som har ditt tempo og ikke kjører for hardt. Turen blir ikke like fin med for trangt budsjett.

  Man kan fra Hamar velge starttid basert på forventet tidsbudsjett. Pass på velge en pulje som passer ditt tidsbudsjett. Turen blir veldig mye bedre om du sykler med de som har lik fart som deg.


 • Startnummer

  Startnummeret ditt mottar du når du sjekker inn i rittsekretariatet.

  For deltakere i Oslo området er det anledning til å hente ut startnummer i lokalene til vår samarbeidspartner Peugeot, Solheimveien 11-15, 1471 Lørenskog onsdag 14. juni mellom kl 10:00 – 18:00


  Benytt gjerne anledningen til å ta en titt på de spennende bilmodellene fra Peugeot som du også vil kunne se som servicebiler under arrangementet.


  Vår samarbeidspartner Enervit vil også være tilstede å ha smaksprøver og gode tilbud på ernæringspakker.


  Startnummeret med chip skal festes til setepinnen.


 • Sekretariat

  Sekretariatet vil være i utenfor Vikingskipet. Sekretariatet er åpent lørdag 17. juni kl. 08:30-10:00


 • Transport

  All informasjon om transport finner du under Transporttilbud.


 • Mat/servicestasjoner – ambulanse/sanitet/teknisk service

  Vi har 2 matstasjoner fra Hamar til Oslo. Disse ligger på Minnesund og Kløfta.

  Mer informasjon om disse kommer senere.

  På matstasjonene treffer du frivillige representanter for ulike lag og foreninger. Alle du møter jobber dugnad og legger ned masse arbeid for at akkurat du skal få en fin opplevelse. Mange av våre flotte medarbeidere har vært med i mange år og har betydelig erfaring om du har spørsmål eller trenger assistanse i en eller annen form.

  På stasjonene våre kan du og få teknisk service om du trenger det. Dyktige folk med rett utstyr hjelper deg om uhellet er ute. I tillegg har vi 12 Peugeot biler som yter nøytral service på veien. Det vil bli opplyst om et vaktnummer dere kan ringe dersom uhellet er ute. Våre folk kommer da til unnsetning.


 • Traseèn Hvam - Vallhall

  Traseen-Hvam-Valhall-bildespesial.3

  Statens vegvesen har bestemt at Styrkeprøven skal sende deltagerne inn til Oslo på gang- og sykkelveier. Løsningen vegvesenet har valgt har ikke blitt befart av oss før de fattet sin endelige beslutning. Denne løsningen har heller ikke tidligere blitt nevnt verken i politiets uttalelser eller i brev fra vegvesenet har denne traséen blitt nevnt. Vi ble meddelt denne beslutningen fredag kveld en uke før arrangementet.

  Vi ser på valget av denne traséen som en svært dårlig løsning sikkerhetsmessig for alle som benytter seg av disse gang- og sykkelveiene samt ikke minst for våre deltagere. I tillegg er deler av dette strekket mye benyttet til trening på rulleski. Det er aldri en god løsning å blande syklende og gående slik vi i Norge legger opp til på gang- og sykkelveinettet vårt. For å bøte på disse problemene er fartsgrensen for syklende gangfart på disse veiene. I Norge er bruken av gang- og sykkelveier vanligvis så liten at vi kan tillate oss blandet trafikk, men gang- og sykkelveinettet er neppe dimensjonert for den bruken vegvesenet her har besluttet.

  Styrkeprøven er et stort arrangement med flere store logistiske utfordringer. Hvis vi plutselig skal sette alle deltagerne langt utenfor Oslo med alle sykkelkofferter, annen bagasje og poser, langt unna deres planlagt avslutning og uten gode løsninger for å komme seg inn til planlagt bestemmelsessted, så vil det skape enda mer kaos enn hvis vi lar dem sykle inn til Vallhall. Den løsningen vil være så dårlig at det faktisk er bedre å stanse tidtakingen på Hvam og følge beslutningen fra vegvesenet.

  Vi har derfor lojalt merket gang- og sykkelveier fra Hvam inn til Vallhall Arena og vi ber om at dere som deltar i Styrkeprøven følger disse inn til Vallhall. Hvis noen skulle velge å organisere eget transport inn til Vallhall fra Hvam så godtar vi det. Vi kommer ikke til å diskvalifisere noen for å bruke bil på dette strekket. Man kan også bruke Googlemaps eller andre kartløsninger og velge sin egen vei inn til Vallhall. Det er ikke forbud å sykle verken på riksveien opp til Gjelleråsen, gjennom rundkjøringene på Gjelleråsen eller på Trondheimsvegen (Rv4) inn til Årvoll/Bjerke. Vi antar at en del av våre deltagere på eget initiativ vil velge å sykle i hvert fall deler av disse strekkene på vei og ikke bruke gang- og sykkelvei, siden det vil gi bedre sikkerhet både for dem selv og for gående og andre brukere av dette veinettet. Det er imidlertid gang- og sykkelveien vi kommer til å skilte hele veien fra Hvam til Vallhall.

  I Oslo det er det ofte vanskelig å finne frem på gang- og sykkelveier når man ikke er kjent. I år er det i tillegg vegarbeid på Gjelleråsen som kompliserer passeringen av dette området på gang- og sykkelveier. Vi har derfor laget denne vedlagte bilde-oversikten som viser hvordan du må navigere på gang- og sykkelveien fra Hvam over Gjelleråsen for å komme inn langs Trondheimsvegen.

  Husk at man som syklende på gang- og sykkelvei skal ned i gangfart når du passerer gående og at du har vikeplikt for det meste av andre som beveger seg på disse veiene, ikke minst for alle biler som måtte komme ut av avkjørsler eller sideveier.

  Traseen-Hvam-Valhall-bildespesial.3


 • Stopp av tid og avslutning av rittet – Mål

  Tiden stoppes ved Olavsgård på Hvam. Vi har ingen andre funksjoner på Hvam. Vi får ikke bruke E6 inn til Oslo som tidligere og vi er pålagt å merke gang- og sykkelveier fra Hvam og inn til Vallhall. Det har vi gjort.

  Avslutningen av rittet er i Vallhall i Oslo. Der vil du finne alt man trenger når man har syklet Styrkeprøven, bl.a. vil man bli servert et lite måltid ved ankomst i tillegg til restitusjonsprodukter fra sponsor.

  • Bagasjeutlevering

  • Poseutlevering

  • Sykkelparkering

  • Soveområdet

  • Afterbike lounge

  • Restaurant

  • Utstillingsområde

  • WC og garderobe med dusjmuligheter


 • Bagasje og transport av bagasje

  Ved utlevering av startnummer følger det med merkelapper til bagasjen. Bagasjen merkes og leveres til transportør som står merket og klar ved starten på torget. Transport av bagasje med unntak av sykkelkofferter er inkludert i prisen. Dersom man skal transportere sykkelkoffert må dette bookes og betales kr. 150 kr i påmeldingen på USS.

  Arrangøren transporterer returbagasje fra start til Oslo for deltakere. Innlevering av bagasje (merket med startnummer, navn etc) innleveres på trailer på ved start på lørdag morgen.

  I Trondheim kan også bagasjen leveres fredag kveld fra kl. 19-21 på torget.

  Bagasjen utleveres i målområdet.


 • Hvem kan delta, hva kreves?

  For å delta i turritt som Trondheim–Oslo, Lillehammer–Oslo, Hamar–Oslo og Eidsvoll–Oslo må du fylle 17 år i løpet av kalenderåret.

  For å sykle i trimrittet Eidsvoll – Oslo er det ingen aldersbegrensning, men deltagere under 15 år må sykle sammen med en voksen ledsager.


 • Påmelding/endringer/salg av startnr

  Når du melder deg på mottar du et brukernavn, et passord og en dedikert link som kan benyttes til å utføre endringer på din bestilling. Dette kan utføres til og med 16. juni 2023 klokken 11:59. Endringer etter dette tidspunkt skjer ved henvendelse til sekretariatet på startstedet.

  For salg av startnummer følg denne linken: HER


 • Servicebiler og følgebiler

  Det er ikke tillatt med følgebiler i Styrkeprøven. Med følgebil mener vi i denne sammenheng alle biler som yter assistanse til rytterne. Biler som frakter mat, drikke, frontbiler, biler som frakter klær, biler som frakter utstyr, hjulbiler, biler som tar imot klær eller briller etc. Ryttere som er tilknyttet slike kjøretøy risikerer diskvalifikasjon.

  Kun arrangøren har tillatelse til å yte assistanse til deltagerne.


 • Tidtaking

  Styrkeprøven benytter tidtaking med engangschip. Chipen skal monteres på setepinnen og skal ikke leveres inn ved målgang.

  For korrekt tidtaking/resultat må chipen følge sykkelen fra start til mål. Start-tid registreres i Trondheim. Passeringstider registreres på Dombås, Kvam, Lillehammer, Hamar, Eidsvoll Verk og Olavsgaard.

  Slutt-tid registreres i Oslo. Ryttere som har en smart telefon og laster ned UltimateLive Appen kan følges live fra start til mål. Appen parrer seg og med utvalgte pulsbelter slik at din familie og venner kan følge med hvor du er.


 • Premiering, medaljer og diplomer

  Alle som fullfører en av Styrkeprøvens distanser mottar medalje og diplom. Disse deles ut etter målgang.

  Diplomet skrives ut fra resultatsidene til Ultimate Sports Service som blir offentliggjort på våre hjemmesider umiddelbart etter rittet.

  I tillegg deles det ut blomster og oppmerksomhet ihht Styrkeprøven til en hver tid gjeldende reglement.


 • Sikkerhet og trafikkreglene

  Sikkerhet i et turritt er viktig, både for deltakere, arrangør, tilskuere og andre trafikanter. Ansvaret for at sikkerheten i rittet blir ivaretatt ligger både hos arrangør og hos deltakerne. Styrkeprøven følger en løype som er åpen for normal trafikk hvor vanlig trafikkregler gjelder.


  Sikring av løypetrase

  Løypa vil bli skiltet i henhold til retningslinjer fra Vegvesenet og politiet.

  Skilt med svarte piler på gul bunn vil markere endringer av vei- eller retning i forkant av hvert kryss eller rundkjøring. I områder hvor man må utvise spesiell varsomhet vil det stå egne skilt. I den grad vi har tilatelse til dette vil stasjonære vakter stå ved alle farlige punkter, kryss og rundkjøringer i traséen.

  Merk! Som deltager i turritt har man ikke fri veg og offentlige myndigheter ønsker derfor heller ikke at vi bruker løypevakter eller stasjonære vakter som kan gi deltagerne inntrykk av at de har fri veg. Vanlige trafikk-regler gjelder for alle deltakere i rittet.


  Det er endel punkter man må være spesielt oppmerksomme på. Dette gjelder blant annet fartsgrensene, stopping på rødt lys, kryssig av gul midtlinje og kjøring med flere enn to i bredden over lengre strekk.

  I 2022 ble det utført en fartskontroll i en 50-sone nederst i en lang bakke. Vi har blitt informert om at et flertall av de som ble målt kjørte for fort i denne 50-sonen. Vi regner med at det vil bli utført fartskontroller også i 2023, og at ryttere som kjører for fort kan bli stoppet og bøtelagt av politiet.

  Politiet observerte i 2022 også ryttere som ikke stoppet for rødt lys. Man må stoppe for rødt lys. Dette er et turritt og dette er likt for alle. Vi regner med at ryttere som kjører på rødt lys kan bli stoppet og bøtelagt av politiet.

  Vi har også blitt informert om at ryttere i 2022 kjørt både tre og fire i bredden over lengre distanser. Dette er heller ikke greit og det vil blant annet være vanskelig for rytterne lengst til venstre å unngå å komme over i feil kjørebanen.

  Reglene for forbikjøring er også de samme som for annen trafikk, men vi ber om at man unngår å krysse gul-linjen så langt det er mulig. Hvis du kjører sammen med noen andre og dere er i ferd med å bli tatt igjen, så legg dere på en linje så det er lett å passere dere uten at man trenger å krysse gul-linjen. Hvis du kjører med andre og dere tar igjen noen så legg dere på en linje når dere passerer dem så dere slipper å krysse gul-linjen. Dette vil bidra til å øke sikkerheten i rittet.

  Vi kommer til å bli bedt om å diskvalifisere de rytterne som bryter trafikkreglene. Det vil vi gjøre.


 • Miljø

  Styrkeprøven har en nullvisjon for forsøpling langs traseen. Ryttere som skal kvitte seg med søppel/tomme flasker og lignende skal derfor gjøre dette i forbindelse med matstasjonene.

  Deltakere skal ikke kaste flaske, slanger, dekk, papir eller annet søppel langs løypa. Generellt så skal det som rytteren har tatt med seg på «baklomma» ved start også bringes tilbake til start eller kastes på merket sted ved matstasjoner eller i mål.

  NB! Ryttere som blir observert idet det kastes søppel vil få tillegg i tid eller blir diskvalifisert.

  NB! Lag som deltar i lagkonkurransen med ryttere som blir observert idet det kastes søppel vil få tillegg i tid eller bli diskvalifisert.

  Vi oppfordrer derfor alle til å ta ansvar for at Styrkeprøven gjennomføres uten at omgivelsene blir forsøplet.


 • Bærekraft

  Styrkeprøven ser betydningen av bærekraftige tiltak og jobber aktivt for å minimere arrangementets miljøavtrykk og fremme bærekraftige praksiser. Noen av måtene vi jobber med bærekraft i sykkelrittet er:

  1. Transport: For å redusere utslippene knyttet til transport oppfordrer Styrkeprøven deltakerne til å reise kollektivt eller bruke alternative transportmidler for å komme seg til startpunktet. Vi setter også opp transport av sykler fra Oslo til Trondheim og Lillehammer slik at det er lettere for deg som deltager å reise kollektivt.

  2. Forbudet mot følgebiler bidrar også til at de er færre biler på veiene under rittet. Posefrakt til Oppdal, Kvam og Hamar er også et ledd i denne reduksjonen av antallet biler på veien under arrangementet.

  3. Vi har implementert effektive avfallshåndteringsprosesser langs rittet. Vi oppfordrer deltakerne til å respektere naturen og kaste avfallet sitt i dedikerte søppelbeholdere på matstasjonene eller i mål. Vi legger også vekt på gjenvinning og resirkulering av avfall der det er mulig.

  4. Samarbeid med lokale samfunn: Styrkeprøven legger vekt på samarbeid med lokale samfunn og innbyggere. Vi gjør innkjøp til matstasjonene så lokalt som mulig og vi jobber med lokale myndigheter, frivillige organisasjoner og bedrifter for å sikre at rittet har en positiv innvirkning på lokalsamfunnene det passerer gjennom.

  5. Energibruk: Styrkeprøven jobber for å minimere energiforbruket under arrangementet. Vi benytter energieffektive løsninger som LED-belysning. Arrangørene oppmuntrer også til bruk av fornybar energi. Og gjennom vårt samarbeide med Peugeot benytter vi også el-biler i den utstrekning det er mulig.

  6. Bevisstgjøring og utdanning: Styrkeprøven jobber aktivt med å øke bevisstheten rundt bærekraft blant deltakere, støtteapparat og publikum. Vi tilbyr informasjon om bærekraftige valg og oppfordrer til ansvarlig adferd. Dette kan inkludere kommunikasjon om resirkulering, reduksjon av engangsartikler og riktig bruk av naturressurser.

  Styrkeprøven har erkjent betydningen av å drive rittet på en måte som tar hensyn til miljøet og lokalsamfunnene det berører. Ved å implementere bærekraftige praksiser og oppmuntre til bevissthet og deltakelse fra alle involverte parter, jobber vi for å minimere påvirkningen på miljøet og legge til rette for et bærekraftig sykkelritt.


 • Lisens

  For å delta i Styrkeprøven må du ha en helårslisens gjennom klubb tilknyttet Norges Cykleforbund eller en engangslisens som gjelder for rittet.

  Lisens er obligatorisk for å delta i alle typer sykkelritt med arrangør tilknyttet Norges Cyckleforbund (NCF). Den inneholder bl.a. en liten ulykkesforsikring. For helårslisensen gjelder forsikringen for ulykker under all utøvelse av sykkelsport samt ulykker på reise til og fra sykkelritt. Lisensen administreres av Norges Cykleforbund.

  Man kan enten kjøpe engangslisens eller aktiv lisens. Engangslisensen kjøpes idet man melder seg på Styrkeprøven.

  Helåslisenser kan bestilles av medlemmer i en NCF godkjent klubb/lag som har betalt den årlige medlemskontingent til klubben/laget. Lisensen gjelder for alle typer ritt og er gyldig fra datoen lisensen blir godkjent hos NCF og ut desember samme år. Forsikringen gjelder ut februar året etter.

  For mer informasjon om lisenser, se www.sykling.no.


 • Avlysning

  Ved avlysning av Styrkeprøven før arrangementsdagen kan arrangøren beholde inntil 50% av påmeldingsavgiften til dekning av utgifter i forbindelse med organisering av rittet.

  Dersom rittet må flyttes til en senere dato, eller avlyses for deretter arrangert på ett senere tidspunkt, har de som var påmeldt rittet på opprinnelig dato og som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av påmeldingsavgiften.

  Ved avlysning av Styrkeprøven på på rittdagen eller dagen før rittdagen på grunn av uforutsette værforhold eller annen «force majeure» beholder arrangør påmeldingsavgiften.


  Refusjon av påmeldingsavgift


  All påmelding er bindende etter innbetalt påmeldingsavgift.

  Dersom den påmeldte, på grunn av sykdom eller andre årsaker, ikke kan delta på rittet vil ikke hele eller deler av påmeldingsavgiften bli refundert.


 • Reglement

  Link til rittreglementet kommer senere


 • Salg av startnummer

  For salg av startnummer følg denne linken: HERhttps://styrkeproven.no/salg-av-startnummer/