Styrkeprøven QR

Det skulle ikke la seg gjøre å gjennomføre et vanlig Styrkeprøven i 2021 heller. Vi har derfor valgt å legge opp til en alternativ gjennomføring.

Publisert:

Dette innebærer fortsatt at man må komme seg fra start til mål, men systemet vil være operativt fra fredag 11. juni til tirsdag 31. august. På denne måten kan man nå selv velge når det måtte passe å ta turen.

For de som gjennomfører Styrkeprøven QR vil det telle som deltakelse på adelskalenderen.

Det er fullt mulig å delta på flere distanser eller flere ganger på samme distanse i løpet av sommeren, men det vil kun være mulig å registrere en tid.

Plakater med QR koder vil være plassert på samtlige startsteder. Nøyaktig plassering kommer i egne kart. For distansene Trondheim og Kvam vil det være kontrollposter på Dombås og Hamar. For Lillehammer vil det være kontrollpost på Hamar.

Om du har behov for overnatting, legges det opp til at det skal kunne gjøres.

Påmeldingen åpner fredag 11. juni.