Forfatter: Terje Myklebust

Informasjon før start

OBS! OBS! Er under utvikling pga. situasjonen Vegvesenet har satt oss i med tanke på avslutning av rittet.

Kjære deltaker i Styrkeprøven

Nå er det ikke mange dagene igjen til Styrkeprøven 2023 starter, og vi gleder oss til å se dere alle på lørdag. Sammen med våre gode samarbeidspartnere og eierklubber håper vi å gi dere en god opplevelse. Før du legger i vei er det viktig at dere leser denne informasjonen grundig.

1. Startnummerutdeling

De som ikke har hentet startnummeret sitt på B.O. Steen Lørenskog 14. juni mellom kl.10-17

denne uken kan hente dem her:

Trondheim

Hank Sport – Trondheim

Fredag 16, juni kl 10:00 – 22:00

Startnumre som ikke hentes i sekretariatet vil kunne hentes ut ved start lørdag morgen.

Hamar

I sekretariat ved start lørdag 17. juni fra 08:00 til 09:45

Lillehammer

I sekretariat ved start lørdag 17. juni fra 08:00 til 09:45.

Hamar

Ved start lørdag 17 juni fra kl. 08:30

Eidsvoll

Ved start lørdag 18.juni kl 11:00

En person fra en klubb/gruppe/lag kan hente startnummer for flere i samme gjeng.

2. Starttider

Det kan skje noen endringer og omrokkeringer av startpuljene i siste liten. Sjekk at din starttid er uendret i løpet av fredagen.  

3. Levering av poser og lagkasser i Trondheim

Lever disse i Munkegata ved lastebil (i startområde)

Fredag 16. juni mellom kl 20:00 og 22:00.

Innleveringen er flyttet hit på grunn av utfordrende parkeringsforhold rundt Scandic Nidelven.  Lagene i lagkonkurransen har fått informasjon om hvordan de skal pakke og leverer lagkasser. Informasjon om posefrakten kan du lese mer om under nyheter på våre hjemmesider.

4. Levering av lagkasser i Lillehammer

Lørdag 17. juni senest kl 07:00

5. Starten i Trondheim

Vær forberedt på at vi kan komme til å forsere tidene som er satt opp slik at vi starter litt mer kompakt enn det som står beskrevet i selve startoversikten. Følg nøye med på hvem som starter før deg slik at du er klar i relativt god tid før start.

6. Mat og Målområdet

Vi har også i år ferske bagetter, wraps, saft, sportsdrikk, vann, frukt (mest banan) og varme supper på de fleste matstasjoner på vei mot Oslo. Legg merke til at vi ikke har gel og barer i år fordi vi ikke har tilstrekkelig tilgang til riktige varianter av disse varene. Trenger du dette må du løse det i din posefrakt.

I mål vil deltakerne få servert varierte produkter fra Nordic Lunch. Det vil også være anledning til å få kjøpt pølser, kaffe, øl og brus.

7. Premiering

De forskjellige premieutdeling vil bli gjort fortløpende så snart vi resultatlister foreligger. Premiering i lagkonkurransen fra Lillehammer skjer ca kl 13:00. Premiering i lagkonkurransen fra Trondheim vil starte ca. kl. 19.00 og ca kl. 20.30 for fellesstartpuljene.

8. Årets Løyper

 Traseen i år har vært gjenstand for litt justering grunnet veiarbeid. Vi er likevel veldig tett på det som vil være løypa i flere år fremover.

LØPEKARTET KOMMER HER

I forbindelse med årets ritt gjør vi oppmerksom på følgende områder i traseen som rytterne spesielt bør merke seg.  Alle punkter tar utgangspunkt i start fra Trondheim.

9. Utfordringer langs løypa (vil bli oppdatert helt frem mot rittet)

4km       Sluppen bru      Veiarbeidsområde. Fungerer greit for syklister.

14km   Klett til Kvål   13 km med veiarbeid. Noe skiftende/stedvis dårlig dekke

Road-Construction for 13km, partially with gravel surface.

360km Lillehammer Syd

Veiarbeidsområde med lysregulering. Rødt lys betyr stans også for syklister!

388 km Moelv Sentrum

TIME OUT mellom skiltene Start Time-out og Slutt Time-out ca. 800m.

Moelven Dagene avholdes lørdag fra kl. 0900 til kl. 1600.  Mye folk i området.

For din og andres sikkerhet er det redusert hastighet gjennom Moelven sentrum fram til kl. 1600. Maks 15km pr.time. Rytterne bør bruke minst 3 minutter på passeringen. Ryttere som har større hastighet enn den anbefalte, risikerer tidstillegg på 10 minutter.

400 km Brummundal

Arrangementer I Brummundal hele dagen lørdag. Kjør pent, vis hensyn

Arrangements in Brummundal all day satureday. Drive carfully.

427 km Ringsaker

Ved avkjøring til Atlungstad Brenneri

Konsert lørdag kveld. Kan være mye trafikk/folk.

Crossing to Atlungstad Destillery, Concert Saturday evening.

Risk of heavy traffic and lots of people.

457km Espa – FV 1600 – 1,5 km

 Omkjøring via gang/sykkelvei og bratt bakke ned igjen mot FV 1600. Senk farten før kulvert og ut på FV 1600. Det må utvises særlig forsiktighet her.

You must leave the track for some 1500m. Slow down your speed through this construction area and specially through the culvert! You must be careful!

551 km Oslo – Slutt på tidtaking – Final race time (at Østre Aker vei)!

Tiden stopper på Østre Aker vei ved Fossumveien.

Derfra og inn til Vallhall skal rytterne sykle rolig via anvist rute.

Alle må inn i Vallhall for å få registrert fullført distanse.

Endringer kan skje fram til rittdagen med hensyn til veiarbeid områder!

Veitrafikkloven gjelder for samtlige deltakere i Styrkeprøven. Hold godt ut til høyre side og unngå å skape farlige situasjoner. Norges Lastebileier-Forbund informerer sine medlemmer og ber dem velge andre ruter enn vår trase.

Your finish time will be registered when you reach Fossumveien in Oslo.

From here you must continue your ride to Vallhall some 12 km along Østre Akervei – the left lane, to get your awards as well as your belongings.

You must enter Vallhall to complete your Styrkeprøven.

Changes may occur according to the information given!

Be aware that you must follow ordinary laws and regulations for using Norwegian roads. Keep to the right and avoid hazardous bike riding! We wish you all the best and have a nice trip through Norway from Trondheim to Oslo!

Da ønsker vi dere alle en kjempefin tur lørdag!

Beste hilsen oss i Styrkeprøven

Forhåndsutdeling av startnummer

Vi har også i år fått mulighet til å benytte Bertil O Steens salgslokaler på Lørenskog til utdeling av startnummer. Adressen er Solheimveien 7, 1461 Lørenskog. Om du kommer med bil kjør inn innkjøringen fra Røykåsveien og parker på baksiden av bygget. Vi sitter i Peugeot sin avdeling

Tirsdag 14. – kl.11:00-17:00

Onsdag 15. –  kl.10:00-17:00

Benytt samtidig anledningen til å se på et utvalg av kjøretøy fra Peugeot.

Vel møtt

Service for lagpuljene på utvalgte matstasjoner
Foto: Styrkeprøven

Slik løser vi dette:

Styrkeprøven vil ta kontakt med lagpuljene fra Trondheim angående levering av klær, mat og drikke til sine ryttere til tre ulike matstasjoner.  De tre matstasjonene er: Oppdal, Kvam og Hamar. Innlevering av lagkassen vil skje i god tid før start, og for mange av de som kjører fra Oslo til Trondheim skjer dette på vei til Trondheim. 

Det er viktig å merke seg at det kun er syklister fra disse lagene som skal oppholde seg på matstasjonene når laget forsyner seg fra sin kasse. Styrkeprøven vil sørge for transport av ubrukte/brukte klær, tomme flasker osv. til Vallhall.

Det er ingen grunn til å bekymre seg for at det vil bli for mange samlet på matstasjonene når lagpuljene må benytte seg av disse. Dette fordi de raskeste starter først og dermed vil ha passert før de større startpuljene kommer til matstasjonene. Vi vil trekke 15 minutter på alles tid fra Trondheim slik at eventuell tid brukt på matstasjon ikke skal være en ulempe i forhold til tidligere. 

Lagpuljene fra Lillehammer får sin lagkasse på Stensby Matstasjon. Lagpuljene vil bli kontaktet av Styrkeprøven når det gjelder levering av mat og drikke til sine ryttere på denne distansen også. Mange vil levere sin kasse på turen fra Oslo til Lillehammer. Starten går fra Swix-bygget som før, men tiden starter ikke før rytterne kommer til Lillehammer (etter kryssing av Vingnesbrua). Denne distansen blir da mer riktig i forhold til den historiske distansen og de nye rammene for rittet.

Styrkeprøven uten følgebiler
Hans-Jørgen Engen. Foto: Amalie Mogstad

Tidligere i måneden ble det kjent at følgebiler i Styrkeprøven er blitt forbudt. Team Fosssyklist Hans-Jørgen Engen (55) ser positivt på de nye løsningene som han mener vil gi like forutsetninger og høyere trafikksikkerhet.

Av: Amalie Mogstad

For noen år siden kom det et generelt forbud mot følgebiler i Styrkeprøven, men dette forbudet ble aldri håndhevet strengt nok. I år har man derfor valgt å samarbeide med Politi og vegmyndighetene for å sette inn ytterligere tiltak.

For Hans-Jørgen Engen, som har deltatt i Styrkeprøven hvert år siden 2006, er dette et forståelig og nødvendig grep.

– Det er mange mennesker man skal ta hensyn til. Jeg synes de gjør riktig i å prøve å ta hensyn til de aller fleste, og ikke bare de som har lyst til å ligge i bukken for å greie et tidsmål, sier han.

Sikkerheten først

Den viktigste årsaken til forbudet er trafikksikkerhet. En velkjent utfordring for erfarne syklister.

– Man har jo opplevd situasjoner der folk tar sjansen på å kjøre forbi. Der møtende trafikk har måttet bremse opp, og det kan fort oppstå situasjoner, forteller han. Sikkerheten er viktigst, og vi har ikke en syklist å miste!

Engen og Team Foss. Foto: Privat.

Samtidig kan han forstå at noen får umiddelbare reaksjoner på det nye forbudet. Særlig i de grupperingene som ønsker å kjøre fort og sette rekorder.

– Jeg skjønner at disse ønsker sitt eget opplegg. Men når man skal ta hensyn til sikkerhet, slik at man faktisk får lov til å arrangere i fremtiden, så synes jeg det er helt ålreit at de setter en strek, og at det er likt for alle.

Et av de nye tiltakene er at det vil bli trukket 15 minutter fra alles tid, slik at eventuell tid brukt på matstasjonene ikke skal være en ulempe i forhold til tidligere. Dette vil også bidra til ro og orden på matstasjonene, som vil finne sted i Oppdal, Kvam og Hamar.

Likt for alle

Selv har Engen deltatt i mange ritt uten følgebil, og mener at det hele er uproblematisk, så lenge man er god til å tilpasse seg. I tillegg betyr det at rytterne stiller med likere forutsetninger enn noen gang.

– Det er jo enkelte av lagene som kanskje har enda proffere opplegg enn å bare ha følgebiler, så sånn sett blir det likt for alle nå, sier Team Foss-syklisten, som gleder seg til å stille på startstreken igjen.

Hva ser du mest frem til med Styrkeprøven i år?

– Det er å sykle sammen med de du trener sammen med flere ganger i uka, og kjenne på det fellesskapet Styrkeprøven er. Å få en flott tur, og se alle de som kommer i mål og er stolte over å ha fullført en av distansene. Det er landeveissykling for meg, sier han og avslutter med et smil