Veiarbeider i Trondheim

Veiarbeider i Trondheim

Publisert:

De som skal sykle fra Trondheim i 2018 vil oppleve at det er en del veiarbeider ut mot Klett krysset og videre. Arbeidene i dette området pågår fortløpende, og det er derfor vanskelig på det nåværende tidspunktet å si noe om hvorledes det endelig vil se ut i juni 2018. Styrkeprøven skal ha møte med områdeansvarlig for arbeidene for å få nærmere informasjon om fremdrift, og vil via hjemmesiden holde våre deltakere oppdatert på status.

Uansett har vi fått informasjon fra Statens Vegvesen (SVV) om at det ikke vil by på særlige utfordringer å sykle i dette området i 2018. Styrkeprøven vil i tillegg til møte med SVV  kjøre befaring i hele traséen fra Trondheim til Oslo ca. en uke før rittet, og en endelig beskrivelse av forholdene vil da bli publisert.

Til orientering vil det også være arbeider på Torget i Trondheim. Dette byr ikke på utfordringer da vi starter motsatt vei i Munkegata, og kjører ut Erling Skakkes gate.

Styrkeprøven gleder seg til å se deltakerne på start 15. og 16. juni 2018 i Trondheim.