Trasébefaring

Totenvika

Styrkeprøven AS har vært på befaring i traséen fra Trondheim til Oslo. Les mer om traséen langs Mjøsa.

Publisert:
Sist oppdatert:

Styrkeprøven AS har vært på befaring i traséen fra Trondheim til Oslo. Som de seneste årene er det enkelte områder hvor det foregår veiarbeider, da særlig på Toten, langsmed Mjøsa. Av bildene som ligger ved fremgår det hva status var 21. april. Vi var i møte med prosjektlederen for anlegget, som kunne opplyse at det ville bli gjort betydelige arbeider på anlegget før Styrkeprøven skulle gjennomføres. Bl.a. ville ca. 3,5 km av anleggsområdet være asfaltert.

2016-04-21-Ostre-Toten-1735-773x411

Styrkeprøven AS vil foreta en ny befaring ca. en uke før rittet, og det vil da bli formidlet en oppdatert rapport om traseens beskaffenhet. Styrkeprøvens servicebiler vil ha fokus på de områdene hvor veien fortsatt ikke er ferdig utbedret.