Storlag fra Trondheim

Som i 2016 har vi satt av 8 plasser til Storlag med start fra 04:00 til 05:10 i Trondheim lørdag morgen. Det slippes med 10 minutter startintervall og det er et tak på 30 ryttere på hvert start. De lagene som ønsker å reservere en slik plass bes ta kontakt med Styrkeprøven AS

Publisert:

Fra 06:00 til 06:20 har vi satt av fem lukkede puljer til 16 timers lag á maksimalt 60 ryttere i hver gruppe. Her er det fem minutter startintervall. Etterspørselen etter disse startposisjonene er stor og vi deler sikkert noen startpuljer mellom enkeltlag som i 2016. De lag som ønsker å reservere slik plass bes ta kontakt med Styrkeprøven AS.

Videre har vi fra 06:45 til 06:55 satt av tre Storlagspuljer á 60 ryttere i lukkede 18 timers puljer. I tillegg kommer en lukket pulje for en 20 timer gruppe med start klokken 07:15.

De lag som ønsker å reservere slik plass bes ta kontakt med Styrkeprøven AS.