Salg av startnummer

Det åpnes for salg av startnummer fra tirsdag 5. juni 2018 kl 10:00.

Publisert:

Vi har for 2018 innført en ordning som ikke muliggjør salg av startnummer før puljene på de respektive startstedene er fulltegnet. Dette for å hindre spekulasjon ved salg av startnummer i populære puljer. Det utilsiktede resultat av ordningen medfører at ryttere som av naturlige årsaker ønsker å selge sitt startnummer har blitt forhindret fra å gjøre dette.

Styrkeprøven ønsker ikke at regulære kunder skal eksponeres for dette og åpner med virkning fra i dag, tirsdag 5. juni, klokken 10:00 for videresalg av startnummer på vanlig måte. De som har behov for avklaring eller har behov for bistand - ta kontakt på post@styrkeproven.no eller 9768 4097.

Prosedyre

http://styrkeproven.no/arrangement/salg-av-startnummer