Rekordpuljer: Trondheim-Oslo

Pressemelding

Rekordpuljer fra Trondheim har vært i Styrkeprøvens sjel i mange, mange år. Lag har etter evne, vær og føreforhold forsøkt å sette rekord på distansen samtidig som de kar konkurrert mot hverandre. Felles for alle rytterne er ønsket om å prestere sammen med andre på en distanse med dype historiske røtter. I rekordpuljene har det vært tillatt med front- og servicebil. Bilene har vært til stede for rytternes sikkerhet og nødvendig service. Det har ikke vært noen episoder hvor bruk av biler i rekordpuljene har medført uønskede situasjoner. For 2016 ble bruk av front- og servicebiler for de 8 første plassene gitt oss skiftlig.

Publisert:
Sist oppdatert:

I møte med Oslo Politidistrikt, Statens vegvesen, Norges Cykleforbund (NCF) og Styrkeprøven AS sist uke blir tillatelsen til å benytte biler trukket tilbake. Oslo Politidistrikt hevder på bakgrunn av § 3 i Forskrift om sykkelritt på veg at de har rett til å bestemme bruken av ledsagerbiler. I loven står det i klartekst at så kun er tilfelle i all den tid Politiet regulerer trafikken. Politiet regulerer ikke trafikken i Styrkeprøven. Statens vegvesen og NCF tar ikke til motmæle av denne åpenbart feilaktige tolkningen og tillatelsen blir således trukket tilbake. 

Rekordpuljene fra Trondheim blir da som følger:

  • Første lag starter kl. 04.00 lørdag 18/6
  • Rye XP starter først, deretter rangeres lagenes rekkefølge av Merida Rittranking
  • Lagene fullfører registrering av rytterne innen 1. juni kl. 23:59
  • Startrekkefølgen publiseres så snart som praktisk mulig etter at ranking er foretatt
  • Startintervall er 10 minutter
  • Det er ikke gitt tillatelse til å benytte merket frontbil
  • Det er ikke gitt tillatelse til å benytte service-/dommerbil

Samtidig med at vi ikke i år kan benytte frontbiler er det stilt krav til at vi skal benytte to politimotorsykler fra Trondheim foran første gruppe. Hensikten er å varsle publikum og annen trafikk om det kommer syklister. Med det antall lag som starter fra Trondheim og den farten de forskjellige lagene kjører med er det inntil 02:40 mellom første og siste lag. Endringen i trafikkbildet over 2 timer og 40 minutter er relativt åpenbar. Styrkeprøven AS synes det er svært utfordrende at man blir nektet å gjennomføre sikkerhetsfremmende tiltak. Vi beklager dette og ber klubbene utvise særskilt aktsomhet.  

Ta kontakt med Styrkeprøven AS v/daglig leder og rittleder for Styrkeprøven, Morten Mørk (tlf. 976 84 097) ved spørsmål.