Lagtempo, lang distanse: Lillehammer-Oslo

Pressemelding

Styrkeprøven har etter rittet i 2014 arbeidet for å forbedre sikkerheten, sikre en mer rettferdig konkurranse og gjøre den tidligere lagkonkurransen til en bedre og mer attraktiv opplevelse for våre ryttere. Erfaringer etter arrangementet i 2015, ved å legge ny trase i 2016 med E6 og Østre Aker vei til Vallhall skulle bidra til å gjøre produktet enda bedre. I 2015 ble det kjørt med frontbil foran lagene og service-/dommerbil bak. Lagtempoformatet med maksimalt 20 ryttere hvor tiden ble tatt på 11. rytter ble introdusert i samarbeid med Norges Cykleforbund og fungerte meget bra.

Publisert:
Sist oppdatert:

For vår søknad til gjennomføring av lagtempo, lang distanse for 2016 har vi etter vedtak, klage på vedtak, avsluttende møte og forhandlinger kommet frem til følgende: 

  • Lagtempo, lang distanse kjøres som et ordinært turritt med klubbpuljer
  • Start første klubb er klokken 05:00 den 18/6
  • IF Kjekkas starter først, deretter rangeres klubbenes rekkefølge av Merida Rittranking
  • Klubbene fullfører registrering av rytterne innen 1. juni kl 23:59
  • Startrekkefølgen publiseres så snart som praktisk mulig etter at ranking er foretatt
  • Startintervall er 5 minutter
  • Det er ikke gitt tillatelse til å benytte merket frontbil
  • Det er ikke gitt tillatelse til å benytte service-/dommerbil
  • Langesoner som i 2015
  • Det vil bli utplassert observatører langs løypa for å håndheve rittreglene

Det er og har vært særdeles utfordrende å arbeide med planlegging og gjennomføring av Styrkeprøven 2016. Manglende vilje og evne hos Oslo Politidistrikt er viden kjent. Dette har dessverre ikke endret seg i år. Samtidig er det oppsiktsvekkende å observere at Norges Cykleforbund av ulik årsak, ikke har valgt å støtte Styrkeprøven og våre rytteres ønske og krav til front- og servicebiler for de raskeste lagene.  

Samtidig med at vi ikke i år kan benytte frontbiler er det stilt krav til at vi skal benytte to politimotorsykler fra Lillehammer foran første gruppe. Hensikten er å varsle publikum og annen trafikk om det kommer syklister.  Det er 01:45t mellom første og siste startende klubb. Endringen i trafikkbildet over 1 time og 45 minutter er relativt åpenbar.

Styrkeprøven AS synes det er svært utfordrende at man blir nektet å gjennomføre sikkerhetsfremmende tiltak. Vi beklager dette og ber klubbene utvise særskilt aktsomhet.  

Vi vil fredag 17/6 klokken 21.00 avholde et informasjonsmøte i Swixbygget på Lillehammer, hvor praktiske detaljer blir gjennomgått i plenum. Møtet vil kun være åpent for ledere tilknyttet klubbene som stiller til start.

 

Ta kontakt med Styrkeprøven AS v/daglig leder og rittleder for Styrkeprøven, Morten Mørk ved spørsmål.