Fellesstart: Trondheim-Oslo

Pressemelding

Fellesstart fra Trondheim er Styrkeprøvens originale format. Ryttere har i snart 50 år samlet seg i Trondheim og kjørt kongedistansen til Oslo. Fellesstart har de siste 15 årene kommet i skyggen av raske lag og fra 2015 ble fellesstart på nytt introdusert som ritt i Styrkeprøven for å bøte på dette. En gruppe syklister begrenset oppad til 100, kappes om å komme først til Oslo. Rittformatet har gitt oss oppmerksomhet blant sponsorer, TV og hos publikum. Dette er veldig hyggelig i et ellers utfordrende marked.

Publisert:
Sist oppdatert:

For 2016 ble det søkt om å gjennomføre rittet som et turritt via en alternativ rute over Folldal og Venabygdsfjellet. Statens vegvesen har etter påvirkning fra Oslo Politidistrikt kommet frem til at fellesstarten ikke er et turritt, men et aktivt ritt. Styrkeprøven er ikke enig i dette da det eneste som skiller denne gruppen fra resten er nivået på rytterne.

Fellestarten fra Trondheim blir da som følger:

  • Puljen flyttes til start klokken 05:10

  • Vi tar personlig kontakt med den enkelte rytter slik at vedkommende selv beslutter / ikke beslutter å delta på flyttingen

  • Det sykles i samme trase som alle andre ryttere via Dombås

  • Det er ikke gitt tillatelse til å benytte merket frontbil

  • Det er ikke gitt tillatelse til å benytte service-/dommerbil

Også her har Norges Cykleforbund valgt å ikke støtte Styrkeprøven og våre rytteres ønske og krav til front- og servicebiler for fellesstarten.


Ta kontakt med Styrkeprøven AS v/daglig leder og rittleder for Styrkeprøven, Morten Mørk (tlf. 976 84 097) ved spørsmål.