Styrkeprøven AS avlyser to arrangementer

Styret i Styrkeprøven AS har sett det nødvendig å avlyse to sykkelritt i 2020- sesongen for å beskytte deltakere, ansatte og partnere mot negative konsekvenser som følge av den pågående koronapandemien.

Publisert:
Sist oppdatert:

  • Oslo – Mysen, 25. april 2020
  • Styrkeprøven, 19-21. juni 2020

Styrkeprøven setter helsen først, og følger norske myndigheters og idrettsorganisasjonenes anbefalinger om ikke å arrangere breddearrangementer denne våren.

Styrkeprøven beklager avlysningene i april og juni overfor trofaste deltakere og nære samarbeidspartnere. Begge rittene krever svært omfattende forberedelser knyttet til vakthold, sikring, forsyninger, leie av grunn, transport og overnatting.

Disse planleggingene er ikke forsvarlig å gjennomføre i gjeldende uavklarte situasjon. Vi vil ikke utsette hverken deltakere, ansatte i egen organisasjon, underleverandører eller partnere for smitterisiko knyttet til den pågående situasjonen.

Avlysningen av de to sykkelrittene innebærer negative økonomiske konsekvenser for Styrkeprøven AS. For å sikre framtidig drift ser vi oss dessverre nødt til å midlertidig permittere ansatte i 2020. Vi ber våre deltagere om forståelse for at vår responstid for en periode er noe redusert.

Mht refusjon vil vi så snart som mulig utarbeide en praktisk løsning i tråd med våre vilkår som sikrer en god og trygg gjennomføring av denne.

Inntil videre planlegges det for at de to andre Styrkeprøven-arrangementer kan gjennomføres:

  • Jotunheimen Rundt, 3-4. juli 2020
  • Oslo – Lærdal, 22. august 2020

Endelig beslutning om gjennomføring av disse to rittene tas i mai, og vil være i tråd med myndighetenes råd.

Styrkeprøven AS lover å komme sterkere tilbake med en, forhåpentligvis komplett, rittkatalog i 2021.

Pressehenvendelser: Styreleder i Styrkeprøven AS, Christian Tollefsen (909 70 432)