Rittreglement

Turrittet Styrkeprøven

Definisjon av turritt landevei:

Turritt er et tilbud til alle sykkelinteresserte, og har som formål å være til inspirasjon for mosjon og trening.

Rittet arrangeres i henhold til NCF’s turrittreglement med følgende presiseringer.

ARTIKKEL 1: ORGANISASJON

Styrkeprøven er arrangert av Styrkeprøven AS, Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Rittet avholdes 11.-13. juni 2022 med starter i Trondheim, Kvam, Lillehammer, Hamar og Eidsvoll.

ARTIKKEL 2. DELTAKELSE

Rittet er åpent for alle deltakere som fyller 17 år eller mer i 2022. Fra Eidsvoll kan barn som fyller 12 år i 2022 delta i følge med foresatte.

Alle ryttere må enten ha helårslisens løst via klubb eller ha løst engangslisens via arrangøren.

ARTIKKEL 3. ANDRE FORHOLD

Deltakerne må nøye sette seg inn i gjeldende trafikkregler, og dette reglementet. Deltakerne starter på eget ansvar og er selv ansvarlig ved overtredelse av gjeldende trafikkregler og brudd på nærværende reglement. Deltakerne er ansvarlig for at tidtagerchip er festet slik arrangøren har beskrevet. Tidtagerchipen skal følge rytteren fra start til mål. Ved brutt ritt skal tidtagerchipen straks fjernes.

Ryttere plikter å rette seg etter instrukser gitt fra politi, dommere, eller andre av rittets funksjonærer og er selv ansvarlig for å passe sin starttid. Ryttere som på grunn av manglende erfaring eller fysisk utilstrekkelighet representerer en fare for andre, kan tas ut av rittet.

Deltakerne har en ubetinget plikt til, under rittet og etter målpassering, strengt å overholde gjeldende trafikkbestemmelser, samt i ethvert henseende å ta de hensyn til andre veifarende som de rådende forhold gjør nødvendig.

ARTIKKEL 4. UTSTYR

Følgende understrekes:

Alle lisensinnehavere skal forsikre seg om at utstyret deres er i henhold til de nedenfor gjeldende regler.

Hjelm

Heldekkende hjelm er påbudt. Hjelmen skal være godt polstret og ha solid hakestropp. Om rytter ikke har hjelm vil det medføre startnekt.

Internkommunikasjon

Det er forbudt med radiolink eller annet kommunikasjonsutstyr.

Drakter

Alle ryttere skal, når de deltar i ritt, benytte trøye med ermer og sykkelbukse, eventuelt «tempodrakt». Trøyer uten ermer er forbudt. Definisjonen på en drakt, er trøye og bukse.

Sykkel

En sykkel er et kjøretøy med to hjul av samme diameter. Forhjulet skal være styrbart, bakhjulet skal drives gjennom et system som består av pedaler og kjede.

Det er ikke tillatt å benytte temposykler og/eller sykler påmontert tempoutstyr. 

Lys

Sykkel, som brukes i mørket eller i usiktbart vær på alminnelig beferdet veg eller område, skal foran ha lykt som gir gult eller hvitt lys og/eller flerfunksjonslykt som kan gi blinkende eller fast hvitt lys. Bak skal sykkel ha lykt som gir rødt lys og/eller lykt som gir blinkende rødt lys. Lyktene skal være festet til sykkelen. Lyktene skal kunne sees tydelig i en avstand på 300 m. Lykter som gir blinkende lys skal blinke med minst 120 blink pr. minutt.

ARTIKKEL 5. FRONTBIL/ SERVICEBIL

Det er ikke tillatt med bruk av frontbil/servicebil i forbindelse med gjennomføring av rittet

Følgekjøretøy, biler eller annet kjøretøy som har til hensikt å varsle at det kommer ryttere eller gi assistanse til rytter underveis, er således ikke tillatt.

Arrangør har nøytrale servicebiler knyttet til rittet. Disse følger ikke de enkelte puljene og deltakere må beregne at det kan ta noe tid for å få bistand fra disse. Ved behov for teknisk service ring …………………

ARTIKKEL 6. MAT/DRIKKE

Det er ikke tillatt med langing i fart. Dette gjelder både fra bil, sykkel og fra personer i veikanten.

Langing kan skje på trygg og sikker plass langs og utenfor veibanen. Rytterne skal være stillestående ved langing.

Styrkeprøven har utplassert ni matstasjoner og vi oppfordrer til bruk av disse. De ni stasjonene er fordelt slik: Soknedal, Oppdalsporten, Dombås, Kvam, Kvitfjelltunet, Brøttum, Vikingskipet (Hamar), Stensby Sykehus og Kløfta. 

ARTIKKEL 7. FORHOLD I FELTET

Enhver rytter som henger på kjøretøy, som med vilje kjører på en konkurrent, stenger ham eller på annen måte hindrer ham, berører hans kropp eller sykkel, eller på annen måte utsetter konkurrenten for fare, vil bli diskvalifisert.

ARTIKKEL 8. PREMIER

 Det gis følgende premier:  

  1. Deltakermedalje til alle som fullfører rittet. Disse deles ut etter målgang i Vallhall.
  2. Blomster og oppmerksomhet ihht Styrkeprøven AS´ til en hver tid gjeldende stattutter.

ARTIKKEL 9. ANTIDOPING

Norges Idrettsforbunds antidopingreglement er gjeldende for arrangementet.

Kan det bevises at en deltaker er påvirket av slike medikamenter, eller kan spor etter slike påvises i vedkommende sin matbeholding, medfører dette øyeblikkelig inndragning av lisensen. Deltakerne må, ved mistanke om doping, finne seg i at det blir tatt prøver av deres matbeholdning for kjemisk analyse og de må forplikte seg til å gjennomgå de prøver ansvarlige myndigheter måtte finne nødvendig.

Deltakere i Styrkeprøven må akseptere at de eventuelt blir testet for doping, selv om det ikke foreligger mistanke om dette.

Antidopingtester vil gjennomføres i Vallhall.

ARTIKKEL 10. STRAFFER 

Følgende straffer gjelder for dette rittet.

1. Dersom en rytter opptrer uaktsomt, usportslig eller ikke følger veitrafikklovene, kan arrangøren diskvalifisere eller nekte rytteren å starte.

2. En rytter som kaster flasker, slanger, dekk, papir eller annet søppel vil få tillegg i tid eller diskvalifiseres, alternativt bøtelegges.

3. Dersom forbud om front/servicebil ikke blir etterfulgt kan rytter/lag bli ilagt tidsstraff eller diskvalifiseres.

ARTIKKEL 11. FORHOLD TIL YTRE MILJØ

Styrkeprøven har en nullvisjon for forsøpling langs traseen. Ryttere som skal kvitte seg med søppel/tomme flasker og lignende skal derfor gjøre dette i forbindelse med matstasjonene.