Påmeldingsvilkår

1. Generelle bestemmelser for arrangementene

Rittet og løpet blir arrangert etter regler publisert av Styrkeprøven AS og NCF’s turrittreglement. Deltakerne plikter å rette seg etter arrangørens instrukser og regler

2. Bindende påmelding


Påmeldingen er bindende. Det gis ingen refusjon ved sykdom, skade e.l. med mindre det er tegnet særskilt avbestillingsforsikring slik beskrevet i punkt 7.

3. Avlysning


Ved avlysning av våre arrangement før 24 timer før første start på arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten. Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure, beholder arrangøren startkontingenten.

4. Deltakelse i en annen persons navn

Det er ikke tillatt å delta i våre arrangementer i en annens navn. Det er heller ikke lov å la andre delta i ditt navn (med ditt startnummer). Brudd på dette kan føre til utestenging fra alle våre arrangementer i inntil 5 år.

5. Personopplysninger

Ved påmelding til Styrkeprøven, samtykker du i at ditt navn vil bli offentliggjort i deltager- og resultatlister, som også blir lagt ut på nettet slik at også tidligere års resultater kan gjenfinnes. Disse listene kan også inneholde opplysninger om aldersklasser og klubbmedlemskap. Persondata og resultater vil bli lagret i vår og våre samarbeidspartneres database i samsvar med bestemmelsene i gjeldende lovverk. Påmelding innebærer også samtykke til at eventuelle bilder av deg, som arrangøren har tatt eller som vi får tilsendt fra andre, kan legges ut på våre hjemmesider etter arrangementet. Bildene vil inngå i vårt fotoarkiv og kan bli gjenstand for gjenbruk av lignende art. Bildene vil også kunne benyttes for, og eller videresolgt til, aviser, tidsskrifter og andre tredjeparter for bruk blant annet i plakater, brosjyrer m.m., herunder til reklameformål.

6. Transport, overnattingskostnader o.l.

Transport, overnattingskostnader og lignende vil ikke bli
r refundert ved sykdom, skade eller ved avlysning av arrangementet med unntak av de som har tegnet avbestillingsforsikring, har gyldig legeattest og fremmer sitt krav rettidig. 

7. Forsikring/Lisens

Det er utøver (foresattes) eget ansvar å ha løst lisens. 12-åringer som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn.
 Alle deltagere til våre arrangement må løse engangslisens/forsikring hvis de ikke har helårslisens gjennom NCF. Engangslisens gjelder for alle fra og med fylte 13 til og med 79 år. Lisensen vil ikke bli refundert ved sykdom eller ved avlysning av arrangement.

Dersom du har løst helårslisens i et annet land kan denne benyttes. Vær da oppmerksom på at du er ansvarlig for egen forsikring og Norges Cykleforbund eller Styrkeprøven AS holdes skadesløs for dine evt direkte eller indirekte krav i forbindelse med en hendelse i vårt arrangement. 

7. Avbestillingsforsikring

Samtidig som du melder deg på til Styrkeprøven, kan du tegne avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikringen dekker avbestilling som skyldes akutt sykdom og sykdom i den nærmeste familie. Gyldig attest fra lege må legges ved kravet om refusjon.  

Avbestillingsforsikringen koster NOK 430,- for distansene Kvam og Trondheim. For øvrige distanser er prisen NOK 320,- 

NB! Uten avbestillingsforsikring vil ingen deler av påmeldingsavgiften bli refundert

NB! Krav om refusjon i henhold til avbestillingsforsikringen må være fremmet skriftlig før 15. juni 2022, klokken 12:00

Vi gjør særskilt oppmerksom på følgende:

a. Krav om refusjon må inneholde attest fra lege. Uten legeattest vil ikke krav om refusjon bli behandlet.

b. Krav om refusjon av Hotell- og eller transportbestillinger er kun mulig til og med kl 12:00 3. mai 2022. Etter denne dato refunderes ikke transport- og eller hotellbestillinger. Dette grunnet våre forpliktelser mot tredje parts leverandører. 

c. Krav om refusjon av påmeldingsavgiften er gyldig frem til 15. juni 2022 klokken 12:00. 

d. Avbestillingsforsikring og eventuell engangslisens er ikke refunderbart. 

8. Avmelding til

[email protected] eller Styrkeprøven AS, Ekebergveien 101, 1178 Oslo. 
Avbestillingsforsikringen må tegnes samtidig som du melder deg på til Styrkeprøven. 
Den kan ikke bestilles eller avbestilles i etterkant.

Ved refusjon i henhold til avbestillingsforsikringen vil det bli beregnet egenandeler som trekkes ifra startkontingenten som refunderes:

  • Trondheim NOK 350,-
  • Kvam NOK 300,-
  • Lillehammer NOK 230,-
  • Gjøvik NOK 170,-
  • Eidsvoll NOK 120,-