Påmeldingsvilkår

Her finner du vilkårende rundt din påmelding til styrkeprøven.

Publisert:
Sist oppdatert:

1. Generelle bestemmelser for arrangementene

Rittet og løpet blir arrangert etter NCF- og NIF- sine regler. Deltakerne plikter å rette seg etter arrangørens instrukser og regler

2. Bindende påmelding


Påmeldingen er bindende. Det gis ingen refusjon ved sykdom, skade e.l. med mindre det er tegnet særskilt avbestillingsforsikring slik beskrevet i punkt 7.

3. Avlysning


Ved avlysning av våre arrangement før arrangementsdagen kan arrangøren beholde 50 % av startkontingenten til dekning av utgifter. Dersom arrangementet må flyttes til et annet sted på samme dato, eller avlyses for deretter å bli gjennomført på en senere dato, eller for å bli flyttet til et annet sted på en ny dato, har de som var påmeldt til den opprinnelige dato, men som ikke stiller til start på ny dato ikke krav på tilbakebetaling av noen del av startkontingenten. Ved avlysning i løpet av arrangementsdagen på grunn av plutselig oppståtte vær-/klimatiske forhold eller annen force majeure, beholder arrangøren startkontingenten.

4. Deltakelse i en annen persons navn

Det er ikke tillatt å delta i våre arrangementer i en annens navn. Det er heller ikke lov å la andre delta i ditt navn (med ditt startnummer). Brudd på dette kan føre til utestenging fra alle våre arrangementer i inntil 5 år.

5. Transport, overnattingskostnader o.l.

Transport, overnattingskostnader og lignende vil ikke bli
r refundert ved sykdom, skade eller ved avlysning av arrangementet

6. Forsikring/Lisens

Det er utøver (foresattes) eget ansvar å ha løst lisens. 12-åringer som er medlem av lag tilsluttet NIF og NOK er forsikret gjennom idrettsforsikring for barn.
 Alle deltagere til våre arrangement må løse engangslisens/forsikring hvis de ikke har helårslisens gjennom NCF. Engangslisens gjelder for alle fra og med fylte 13 til og med 79 år. Lisensen vil ikke bli refundert ved sykdom eller ved avlysning av arrangement.

7. Avbestillingsforsikring

Samtidig som du melder deg på til Styrkeprøven, kan du tegne avbestillingsforsikring. Avbestillingsforsikringen dekker avbestilling som skyldes akutt sykdom og sykdom i den nærmeste familie. Avbestillingsforsikringen koster 275,-.

NB! Uten avbestillingsforsikring vil ingen deler av startkontingent / engangslisens bli refundert

NB! Krav om refusjon i henhold til avbestillingsforsikringen må være fremmet skriftlig før 16. juni 2017, klokken 12:00

8. Avmelding til

post@styrkeproven.no eller Styrkeprøven AS, Ekebergveien 101, 1178 Oslo. 
Avbestillingsforsikringen må tegnes samtidig som du melder deg på til Styrkeprøven. 
Den kan ikke bestilles eller avbestilles i etterkant.

Ved refusjon i henhold til avbestillingsforsikringen vil det bli beregnet egenandeler som trekkes ifra startkontingenten som refunderes:

  • Trondheim NOK 325,-
  • Kvam NOK 275,-
  • Lillehammer NOK 220,-
  • Gjøvik NOK 165,-
  • Eidsvoll NOK 110,-